Slovak Retail Summit 2019 - Merkúrov rad

CHARAKTERISTIKA OCENENIA:

Merkúrov rad je prestížne ocenenie osobností, či organizácií, ktoré udeľuje ZOCR SR pri príležitosti konania tradičnej medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit - INTRACO.
Názov ocenenia je odvodený zo starorímskej mytológie, podľa ktorej bol boh Merkúr patrónom obchodníkov a trhovníkov.

Merkúr (lat. Mercurius) bol starorímsky boh obchodu a zisku, ochranca obchodníkov a trhovníkov, bola mu prisúdená schopnosť liečiť, ale okrem toho bol tiež bohom remesiel, vied, aj ochranca pútnikov. Bol aj bohom dňa stredy - latinsky Mercor znamená „kupovať, obchodovať a z toho tiež názov dňa v týždni stredy, keďže podľa starého učenia by tento boh/anjel mal pôsobiť práve v stredu.

KRITÉRIÁ PRE NOMINÁCIU:
Predstavenstvo ZOCR SR udeľuje ocenenie za mimoriadne zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie obchodu na Slovensku a v zahraničí, za ochranu práv a záujmov obchodníkov, za vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia pre obchodníkov.

Ocenenie možno udeliť slovenským a zahraničným jednotlivcom, kolektívom, organizáciám a inštitúciám.

MECHANIZMUS VÝBERU:
1. Návrh kandidátov na udelenie ocenenia predkladajú členovia ZOCR SR a členovia orgánov ZOCR SR
2. Udelenie ocenenia schvaľuje Predstavenstvo ZOCR SR
3. Ocenenie možno udeliť tej istej osobe iba jeden raz (ocenenie nie je možné udeliť opakovane)
4. Ocenenie možno udeliť aj „in memoriam".

NOSITELIA OCENENIA:
1. Ocenenie sa odovzdáva raz do roka všetkým oceneným slávnostným spôsobom pri príležitosti Konferencie Slovak Retail Summit - INTRACO
2. Vo výnimočných prípadoch môže Prezident ZOCR SR odovzdať ocenenie osobitne

UDELENÉ OCENENIA:

v roku 2017:

1. Ing. Jozef Vahančík, predseda COOP Jednota Krupina
Jozef Vahančík, Ing., nar. 16.10.1958, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina. Absolvent Vysokej školy ekonomickej Bratislava 1982. Pán Vahančík od ukončenia vysokoškolských štúdií až doteraz pracuje v družstve COOP Jednota Krupina, spotrebného družstva, od roku 2011 ako predseda tohto družstva. Pán Vahančík je členom a vedúcim predstaviteľom vo viacerých obchodných organizáciách a družstvách, okrem iného je i členom Predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Pán Vahančík je výraznou osobnosťou nielen v skupine COOP Jednota na Slovensku, ale i v rezorte vnútorného obchodu na Slovensku vôbec. Je príkladom riadiaceho pracovníka a funkcionára s moderným a nekonvenčným prístupom k riešeniam. V regióne stredného Slovenska sa rozhodujúcim spôsobom zaslúžil o rozvoj družstevného podnikania.
 
Vahančík
2. Ing. Vladimír Kocúrek, viceprezident spoločnosti CBA Slovakia, a. s.
Ing. Vladimír Kocúrek pôsobí v oblasti obchodu 23 rokov, z toho viac ako 20 rokov zastával významné funkcie v subjektoch s potravinárskym zameraním, najmä v systéme COOP Jednota.
Od apríla 2011 je viceprezidentom spoločnosti CBA Slovakia, a.s., ktorá najmä jeho zásluhou patrí medzi TOP siete tradičného trhu. Ako podpredseda predstavenstva spoločnosti CBA SK, a.s. sa Ing. Kocúrek zasadzuje za riešenie problémov maloobchodu najmä v oblasti podmienok podnikania a vzťahu k zákazníkom. Presadzuje inovatívne manažérske spôsoby a je jednou z osobností, ktoré ovplyvňujú dodávateľsko–odberateľské vzťahy. Nepopierateľný prínos Ing. Kocúreka je pozitívne hodnotený členmi frančízy CBA.
 
Kocúrek
3. p. Miroslav Labaš, konateľ spoločnosti Potraviny Labaš, s. r. o., Košice
Založil významnú a prosperujúcu spoločnosť, ktorá v regióne východného Slovenska, predstavuje významný článok nezávislého, slovenského obchodu s aktívnou veľko a maloobchodnou činnosťou, elektronickým obchodom a frančízovej činnosti v sektore potravinárskeho obchodu.
 
Spoločná

  • v roku 2016:

1. Ing. Miroslav Janík, predseda COOP Jednota Čadca 
Už 38 rokov pracuje v COOP Jednota Čadca, najskôr ako podpredseda a od roku 1955 ako predseda družstva. Od roku 1996 je členom Predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Pán Janík je významným predstaviteľom obchodníckej moderny, najmä jeho zásluhovou sa COOP Jednota Čadca dostala medzi najväčšie obchodné organizácie na Slovensku. COOP Jednote Čadca sa už dlhšie mimoriadne darí, čo v takom náročnom prostredí akým Kysuce nesporne sú nie je až tak jednoduché. Pán Janík i na celoslovenskej úrovni sa zasadzuje o riešenie problémov (malo)obchodu, najmä pokiaľ ide o podmienky podnikania, technické riešenia a vzťah k zákazníkom.

obr2_uprava

2. Mgr. RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie 
Dvadsať rokov pracuje a už pätnásty rok vedie Slovenskú obchodnú inšpekciu ako ústredná riaditeľka.  Zväz obchodu a cestovného ruchu dlhodobo oceňuje jej odborné a ľudské kvality, nakoľko je vždy ochotná hľadať cesty optimálneho riešenia problémov v spolupráci so všetkými dotknutými stranami. Má záujem vypočuť si názory  odborníkov a posúvať veci dopredu. Preferuje cesty osvety, prevencie vedúce k zamedzeniu porušovania zákonov a pravidiel. Spolupráca SOI je príkladom, ako môžu štátne orgány a podnikatelia vyvinúť spoločnú, úspešnú aktivitu, ktorá má dôležitý cieľ zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov neplnoletým. Je zásadová a spravodlivá a tým si získava prirodzený rešpekt.

obr3_uprava

3. Ing. Pavol Mikušiak, obchodný riaditeľ, podpredseda predstavenstva CBA VEREX 
 V roku 1986 vyštudoval odbor elektronické počítače na fakulte elektrotechnickej, VŠT Košice. Ing. Pavol Mikušiak je súčasťou slovenského obchodu od roku 1993. Patrí medzi rozhodujúce osobnosti, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú dodávateľsko- odberateľské vzťahy v oblasti tradičného obchodu. Zároveň pôsobí v obchode, Horeca  a gastro segmente. Je jednou z nosných osobností  aliancie CBA SK.

obr4_uprava

4. Ing. Eva Csachová, konateľka spoločnosti Sintra a riaditeľka OZ Sintra - Zdroj Poprad 
Pani Eva Csachová vyrastala v obchodníckej rodine, je absolventkou Strednej ekonomickej školy v Poprade a absolventkou Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. Počas takmer 36 ročnej vynikajúcej práce v potravinárskom obchode a riadiacich funkciách sa významne zaslúžila o budovanie a šírenie dobrého mena potravinárskeho obchodu, a to nielen v odborných kruhoch obchodníkov a dodávateľov, ale i u spotrebiteľskej verejnosti v podtatranskom regióne a na Slovensku.

obr1_uprava

  • v roku 2015:
- Igor Ormandy

Jeho schopnosť konštruktívnej spolupráce, strategického myslenia a ochota pomôcť, sú tým dôvodom, prečo je Igor Ormandy vnímaný ako opora obchodu pri presadzovaní jeho záujmov. Ako člen predstavenstva a predseda Tabakovej sekcie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR sa svojou dlhoročnou prácou podieľa na rozvoji tohto významného odvetvia národného hospodárstva Slovenskej republiky. Pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso a.s.
 
Ormandy


- Martin Dlouhý

Martin Dlouhý je človek, o ktorom môžeme bez nadsázky povedať, že mu koluje v žilách obchodnícka krv a jeho obchodný duch ho dlhodobo posúva na viaceré zodpovedné pozície v odvetví obchodu. Takto má teda nielen vôľu, ale aj možnosť ovplyvňovať smerovanie tohto dôležitého odvetvia hospodárstva.
Za svoju krátku kariéru dokázal rozvíjať pre slovenského zákazníka úspešný model reťazca s rýchlym občerstvením McDonalds, posúvať dopredu horizonty v oblasti veľkoobchodného predaja vo veľkej nadnárodnej spoločnosti Metro a posledné dva roky viesť vo veľmi náročnom období jednotku na trhu maloobchodu Tesco, pričom mu dokázal nájsť priestor na získavanie trhového podielu.
V súčasnosti zastáva post Riaditeľa pre zákazníka v stredoeurópskom vedení obchodného reťazca Tesco Stores, kde zodpovedná za nastavenie zákazníckej stratégie aj lojalitný program.
 
Dlouhy 
  • v roku 2014:
- Ing. Milan Surovec, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Nitrazdroj, a. s.
- Ing. Martin Mravec, Managing Director, GfK SR a ČR
 
Merkurov rad 2014Merkurov rad 2014Merkurov rad 2014

  • v roku 2013:
- Ing. Ján Bilinský, vrchný riaditeľ sekcie obchodu, COOP Jednota Slovensko, s. d.
- Ing. Zdeněk Juračka, predseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky
- Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ, Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied
 
Merkurov rád 2013Merkurov rád 2013Merkurov rád 2013Merkurov rád 2013Merkurov rád 2013Merkurov rád 2013

  • v roku 2012:
- Tadeusz Frackowiak, predseda predstavenstva, CBA SK
- Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva, COOP Jednota Nové Zámky
- Bohumila Tauchmannová, Manging Partner, INCOMA Slovakia
Merkurov rád 2012Merkurov rád 2012Merkurov rád 2012
Tadeusz Frackowiak, predseda predstavenstva, CBA SKŠtefan Mácsadi, predseda predstavenstva, COOP Jednota Nové ZámkyBohumila Tauchmannová, Manging Partner, INCOMA Slovakia

  • v roku 2011:
- Jaroslav Szczypka, generálny riaditeľ Billa ČR a SR
- Július Kvas, predseda COOP Jednoty Krupina, spotrebné družstvo
- Ekonomická univerzita v Bratislave - 70. výročie založenia univerzity 
 
Merkurov rád 2011Merkurov rád 2011Merkurov rád 2011

  • v roku 2010:
- Zuzana Šedivá, členka predstavenstva Zväzu hotelov a reštaurácii SR
- Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko
 
Merkurov rad 2010Merkurov rad 2010Merkurov rad 2010

  • v roku 2009:
- Jaroslav Kita, dekan OF EUBA
- Martin Katriak, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
- František Ťapuš, riaditeľ, SINTRA
- Igor barát, splnomocnenec vlády pre zavedenie meny Euro na Slovensku
 
Merkurov rad 2009Merkurov rad 2009Merkurov rad 2009Merkurov rad 2009

  • v roku 2008:
- Helena Pískovská, prezidentka, Český svaz obchodu
- Ľubomír Drahovský - novinár (Moderní obchod), analytik agentúra Terno
 
Merkurov rad 2008Merkurov rad 2008

  • v roku 2007:
- Adrián Ďurček, predseda predstavenstva, COOP Jednota Bratislava
- Pavol Konštiak, generálny riaditeľ spoločnosti KON-RAD

 
Merkurov rad 2007Merkurov rad 2007