Kontakt

INCOMA Slovakia, s.r.o.

Mišíkova 10
811 06 Bratislava

Zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka číslo 11208/b
 
www.incoma.sk
info@incoma.sk

tel:  00421-2-54418969
fax: 00421-2-54418231

IČO: 35692731
IČ DPH: SK 2020323767
č.u. 2621022797/1100 TATRA BANKA
IBAN: SK 6811000000002621022797