Hospitality & Tourism Summit 2018

Hospitality & Tourism Summit 2018

Ako maximalizovať tržby a optimalizovať náklady

"Obnovenie tradície konferencie"
26.1.2018
Incheba EXPO, Bratislava
Konferencia zameraná na cestovný ruch, hotelový a gastronomický trh.
Hospitality & Tourism Summit 2018
Konferencia Hospitality & Tourism Summit, zameraná na oblasť cestovného ruchu, hotelového a gastronomického trhu sa stala súčasťou prestížneho podujatia ITF Slovakiatour a Danubius Gastro. Toto odborné podujatie je organizované ako stretnutie top manažmentu gastronomického a hotelového trhu, manažmentu cestovných kancelárii, hotelových, ubytovacích a stravovacích zariadení, miest, obcí, regiónov, profesijných organizácií a tiež zástupcov dodávateľov a poskytovateľov služieb pre tento trh.