Naša ponuka pre Vás

V portfóliu našej spoločnosti nájdete okrem odborných medzinárodných konferencií i menšie odborné stretnutia, školenia, či semináre na žiadané témy, a tiež spoločenské a zábavné podujatia rôzneho zamerania a rozsahu.

Ponúkame...

1. ODBORNÉ PODUJATIA
Rast trhu a zvyšovanie konkurencieschopnosti si vyžaduje efektívne riešenia v internej aj externej komunikácii firiem. Odborné podujatia môžu poskytnúť priestor pre zvyšovanie odborných znalostí zamestnancov, ako aj účinnú komunikáciu s klientmi a obchodnými partnermi.

Realizujeme:

 • konferencie
 • školenia
 • semináre
 • workshopy
 2. SPOLOČENSKÉ EVENTY
Neformálne podujatia majú veľký význam pri udržiavaní kontaktov so súčasnými klientmi a pri nadväzovaní nových partnerských a obchodných vzťahov. Spoločenské podujatia sú miestom, kde sa uzatvorí vysoké percento dôležitých obchodov.

Realizujeme:

 • slávnostné recepcie, rauty
 • firemné eventy pre klientov
 • plesy
 • vianočné a firemné večierky
 • oslavy výročí firiem
 • módne prehliadky
 •  a iné spoločenské podujatia
3. FIREMNÉ DNI
Atmosféra na pracovisku a firemná kultúra priamo súvisia s dobrými vzťahmi medzi pracovníkmi. Od atmosféry na pracovisku závisí výkonnosť pracovníkov a nesporne i výsledky spoločnosti ako celku. Preto uvedomelé spoločnosti využívajú v praxi rôzne motivačné a sociálne programy, ktoré utužujú a budujú kolektív.

Realizujeme:
 • tematické programy
 • kombinované akcie odborného a vzdelávacieho charakteru
 • eventy upevňujúce vzťahy s klientami
 • teambuilding
 • športové hry
 • relaxačné dni
4. ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Bývajú úspešnou a obľúbenou súčasťou neformálnych stretnutí firiem so svojimi klientmi.

Realizujeme:
 • zimné a letné športové podujatia
 • golfové, tenisové, kriketové a iné turnaje
 • poľovačky
 • rafting
5. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM (CSR)
Zodpovedné podnikanie firiem je súčasťou komunikácie spoločnosti, robí ju zodpovednou voči celej spoločnosi - voči svojim zákazníkom, partnerom aj voči zamestnancom. Budovanie spoločenskej zodpovednosti predstavuje do budúcnosti konkurenčnú výhodu, posilnenie vierohodnosti značky, ako aj samotné zvýšenie produktivity a väčšiu lojalitu zamestnancov.

Realizujeme:
 • projekty a kampane z oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
 • charitatívne projekty a podujatia