MPR Forum 2017

MPR Forum 2017

Lídri o efektívnej komunikácii

„Každé zbytočné slovo, spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ.“
14.3.2017
Technopol Bratislava
Nové prístupy, hodnotenie dosiahnutých výsledkov a analyzovanie implementovaných pracovných postupov.
MPR Forum 2017