Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2008

XII. ročník medzinárodnej konferencie INTRACO Slovak Retail Summit 2008 bol zameraný na obchod a marketing a už tradične sa konal koncom apríla. Je to konferencia, ktorá analyzuje stav a trendy v tejto oblasti nielen na slovenskom trhu, ale aj v okolitých krajinách. Dvojdňová konferencia INTRACO Slovak Retail Summit sa stala tradičným špičkovým podujatím pre rýchloobrátkový trh, každoročne vo svojom programe ponúka široké spektrum informácii z oblasti retailu.

Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2008

termín konania: 17. - 18.4.2008
miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava

17.4.2008  

Moderátor: Roman Bomboš
8.30 - 9.30 Registrácia účastníkov
9.30 - 10.30 Privítanie a otvorenie konferencie
 • Eva Szaboová,generálna riaditeľka sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR  
 • Bohumila Tauchmannová, Managing Partner, INCOMA Slovakia
10.00 - 12.00 A: Čo potrebuje obchod? Jasný legislatívny rámec alebo ďalšiu reguláciu?
Obchod nie je nepriateľ  
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR  
 • Zákon, ktorý nepomáha, vyťahuje peniaze z vreciek  
 • Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko  
 • Je obchod partnerom pri tvorbe legislatívy?  
 • Martin Katriak, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko  
 • Vymožiteľnosť práva z pohľadu SOI  
 • Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
12.00 - 12.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
Bumerang  
 • Miloš Slobodník, generálny riaditeľ, Danubia Snacks  
Biznis by si mal reklamu chrániť ako svoju slobodu slova  
 • Eva Babitzová, prezidentka Rady pre reklamu, generálna riaditeľka, Rádio Expres  
Monitoring spotrebiteľských cien a Euro  
 • Štefan Adamec, sekcia národných účtov a cien, Štatistický úrad SR  
Čo priniesla novela Zákonníka práce v praxi  
 • Richard Sulík, ekonóm
13.30 - 14.30 Pracovný obed
Moderátor: Roman Bomboš
14.30 - 16.00 B: Aké sú trendy v maloobchode? Nastal čas na jeho diferenciáciu?
Globálne trendy maloobchodného trhu a ich dopady na slovenský trh  
 • Tomáš Krásny, Managing Director CEE, GfK Austria  
Tajomstvo úspechu: modernizácia, inovácia a technológie  
 • Andrea Colombo, generálny riaditeľ, Metro Cash&Carry SR  
Bohatší spotrebiteľ - príležitosť pre všetkých  
 • Igor Matušek, obchodný riaditeľ, Baliarne obchodu, Poprad  
Tesco - Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj  
 • Joe Dybell, riaditeľ distribúcie a logistiky, Tesco Stores SR  
Analýza cien energie a jej vplyv na strategické zámery slovenskej ekonomiky - konzekvencie pre obchod  
 • Peter Baláž, vedúci Katedry Medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta EU Bratislava
18.30 - 24.00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Panoráma Slavín

18.4.2008

9.30 - 11.30 C: V čom spočíva tajomstvo efektívneho maloobchodu?
Moderátor: Peter Filo, VŠ pedagóg, Obchodná fakulta EU Bratislava 

Uplatňovanie kritérií bezpečnosti potravín a krmív v medzinárodnom obchode 
 • Sokol Jozef, riaditeľ, Krajská veterinárna a potravinová správa Trnava 
Ideálny maloobchod z pohľadu spotrebiteľa   
 • Veronika Nemethová, Division Manager, GfK Slovensko   
Informačný systém, ako nástroj na efektívne riadenie maloobchodu   
 • Peter Mravčák, Presales Consultant, SAP Slovensko   
Ako získať a udržať talenty v odvetví obchodu, rozvoj ľudského kapitálu   
 • Dana Zadražilová, dekanka, Fakulta medzinárodných vzťahov VŠ ekonomickej v Prahe    
Rub a líce podnikania - Zodpovednosť ako win-win obchodnej príležitosti   
 • Pavlína Kalousová, výkonná riaditeľka, Fórum Darců
11.30 - 12.00 Prestávka na kávu a občerstvenie
12.00 - 13.30 Zavedenie Eura - ideálny moment spraviť z IT skutočného spojenca obchodu
 • Jaroslav Klein, CEO, Kaso Technologies 
Nová stratégia COOP v ČR - dôraz na regionálne aspekty   
 • Miroslav Kajňák, riaditeľ odboru, Zväz českomoravských spotrebných družstiev 
 • Martin Dokoupil, Managing Partner, Blue Strategy   
Je ťažké zladiť rýchle životné tempo so snahou zdravo žiť. My vieme, ako na to!   
 • Milan Pašmik, generálny riaditeľ, McCarter  
Bioprodukcia - legislatívny rámec, rozdiely v kvalite a záruka pre spotrebiteľa  
 • Jaroslav Remža, Naturalis SK
13.30 Ukončenie konferencie a pracovný obed

Organizátor

 • Incoma

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva SR

Spoluorganizátori

 • ZOCR SR
 • PKS
 • OF
 • SZZV
 • SOPK

Gold partner

 • PMS

Generálni partneri

 • Metro
 • COOP Jednota Slovensko

Hlavní partneri

 • ML
 • KASO
 • KON-RAD
 • Qex
 • SAP

Partneri

 • NAY Elektrodom
 • Penta Investments

Mediálni partneri

 • TA3
 • Moderni obchod
 • Slov. vyber
 • Gastro
 • Svet baleni
 • Eurobiznis
 • Euroreport
 • IT system
 • education
 • konferencie
 • hotely