Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2007

XI. ročník medzinárodnej konferencie INTRACO Slovak Retail Summit 2007 bol zameraný na obchod a marketing a už tradične sa konal koncom apríla. Je to konferencia, ktorá analyzuje stav a trendy v tejto oblasti nielen na slovenskom trhu, ale aj v okolitých krajinách. Dvojdňová konferencia INTRACO Slovak Retail Summit sa stala tradičným špičkovým podujatím pre rýchloobrátkový trh, každoročne vo svojom programe ponúka široké spektrum informácii z oblasti retailu.

Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2007

termín konania: 25. - 26.4.2007
miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava

25.4.2007

  8.00 - 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 - 9.30 Otvorenie konferncie a príhovory
Moderátor: Roman Bomboš  
 
 • Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR
 • Ivan Rybárik, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
9.30 - 11.00 A. CEO RETAIL FORUM
Moderátor: Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu, OF EU Bratislava  

CEO Retail Forum:  
 • Philip James Clarke, generálny riaditeľ, Tesco Stores SR
 • Peter Zálešák, CEO a predseda predstavenstva, NAY
Kam smerujú výdavky obyvateľov Slovenska?  - Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia
11.00 - 11.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.30 - 13.00 B. SLOVENSKÝ OBCHOD A EURO
Moderátor: Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu , OF EU Bratislava  
 • Zavedenie eura a legislatíva v obchode, duálny systém, analýzy, komunikácia s obyvateľstvom  - Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura  
 • Pohľad domáceho retailera na pripravenosť obchodníkov na zavedenie eura - Martin Katriak, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko  
 • Pripravenosť na zavedenie eura v obchodnom sektore - praktické skúsenosti zo Slovinska - Nina Prešern, poradca prezidenta Slovinskej obchodnej komory
13.00 - 14.15 Pracovný obed
14.15 - 16.00 C. Diskusné fórum: OBCHOD A ŠTÁT V KONTEXTE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Moderátor: Andrea Gontkovičová, Corporate Affairs Manager, Philip Morris Slovakia  

Účastníci diskusie:  
 • Mária Janušová, generálna riaditeľka sekcie práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Eva Szabóová, riaditeľka odboru ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Andrea Jurčáková, generálny riaditeľka sekcie potravinárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa
 • Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
 • Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko
 • Adrián Ďurček, predseda sekcie obchodu SOPK
 • Ivan Ježík, programový riaditeľ, Nadácia Pontis
18.30 - 24.00 SPOLOČENSKÝ VEČER

26.4.2007

9.30 - 11.30 D. OBCHOD V PRAXI 
Moderátor: Peter Filo, VŠ pedagóg, Obchodná fakulta EU Bratislava
 
 • Strategické výhody centrálneho nákupu - Marta Nováková, CEO, U&Sluno  
 • Byť konkurencie schopný znamená byť odlišný - Tomáš Zanáška, Trade Manager, Makro/Metro, ČR/SR  
 • Politika spoločenskej zodpovednosti - Ako to robíme v Tescu - Lorenzo Moretti, prevádzkový riaditeľ, Tesco Stores SR  
 • Category Management - cesta k zvýšeniu efektívnosti predaja - Zdeněk Kvinta, marketingový riaditeľ SR/ČR, Dr. Oetker  
 • Etika v podnikaní. Čo všetko so sebou prináša konkurenčný boj. - Miloš Slobodník, generálny riaditeľ, Danubia Snacks  
 • Využitie jednotného číselníka slovenskej obchodnej produkcie v elektronickej komunikácií - Jaroslav Klein, CEO, KASO TECHNOLOGIES
11.30 - 12.00 Prestávka na kávu a občerstvenie
12.00 - 13.30 E. OBCHOD A EFEKTÍVNOSŤ
Moderátor: Peter Filo, VŠ pedagóg, Obchodná fakulta EU Bratislava  
 
 • Budeme vykladať tovar aj v tomto storočí - zriekneme sa čiar v prospech rádiových vĺn? - Miroslav Štaffen, CEO, GS1 Slovakia  
 • Strategický marketing , nástroje komunikácie obchodu a ich účinnosť - Jaroslav Kuchař, Managing Partner, INCOMA Consult  
 • Obchod, výroba a spotrebiteľ - možnosti a potreba spolupráce s cieľom dosiahnutia efektívnych výsledkov - Lea Farská - Striežencová, marketingová riaditeľka, RAJO  
 • Je pracovná sila konkurenčná výhoda? - Eva Zahradnikova, Principal Consultant, ISG, executive search Bratislava
13.30 Ukončenie konferencie a pracovný obe
Konferencia bude simultánne tlmočená.

Spoluorganizátori

 • Incoma

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva SR

Spoluorganizátori

 • ZOCR SR
 • PKS
 • OF
 • SZZV
 • SOPK

Generálni partneri

 • Metro
 • COOP Jednota Slovensko

Hlavní partneri

 • ML
 • PMS
 • KON-RAD
 • Qex

Partneri

 • NAY Elektrodom
 • GS1 Slovakia
 • NATUR - PACK
 • U&Sluno

Mediálni partneri

 • TA3
 • Gastro
 • Moderni obchod
 • Eurobiznis
 • Euroreport
 • Infoware
 • Slov. vyber
 • IT news
 • Vitalita
 • education
 • konferencie
 • IT system