Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2006

Jubilejný X. ročník medzinárodnej konferencie INTRACO Slovak Retail Summit 2006 bol zameraný na obchod a marketing sa už tradične sa konal koncom apríla. Je to konferencia, ktorá analyzuje stav a trendy v tejto oblasti nielen na slovenskom trhu, ale aj v okolitých krajinách. Dvojdňová konferencia INTRACO Slovak Retail Summit sa stala tradičným špičkovým podujatím pre rýchloobrátkový trh, každoročne vo svojom programe ponúka široké spektrum informácii z oblasti retailu.

Konferencie INTRACO Slovak Retail Summit 2006 bola venovaná hlavným témam:
 • 10 ROKOV MODERNÉHO OBCHODU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 • BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO A EURÓPSKEHO TRHU
 • OBCHOD V PRAXI
 Na záver tohto dvojdňového podujatia boli už tradične zaradené dva workshopy:
 • Marketing na maloobchodnom trhu
 • Efektívna maloobchodná prevádzka
 kde sa mali možnosť zapojiť všetci účastníci do odbornej diskusie a vyjadriť svoj názor a skúsenosti na danú tému.

Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2006

termín konania: 27. - 28.4.2007
miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava

27.4.2006  

8.30 - 9.30 Registrácia účastníkov
9.30 Otvorenie konferencie a príhovor
9.50 - 11.00 A. 10 ROKOV MODERN=EHO OBCHODU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Moderátor: Bohumila Tauchmannová, INCOMA Slovakia
 
 • Podiel MH SR na rozvoji moderného obchodu v SR - Jirko Malchárek, Minister hospodárstva SR  
 • Smerovanie slovenského obchodu v kontexte svetového trendu - Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR  
 • Európska mena a jej implementácia na Slovensku - Ivan Štefanec, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie Euro  
 • Aktívna participácia členských štátov na formovanie legislatívy EU - Andrea Gontkovičová, Corporate Affairs Manager, Philip Morris Slovakia
11.00 - 11.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.30 - 13.30 B. BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO A EURÓPSKEHO TRHU
Moderátor: Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu, OF EU
 
 • 10 rokov vývoja slovenského trhu, perspektívy a trendy rozvoja do budúcnosti - Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovensko  
Perspektívy slovenského trhu - pohľad kľúčového reťazca s dlhodobou tradíciou na Slovensku:
 • Lorenzo Moretti, Operations Director SR, Tesco Stores SR
 • Martin Dlouhý, generálny riaditeľ, Metro Cash & Carry Slovakia a Makro Cash & Carry ČR
 • Peter Zálešák, generálny riaditeľ, NAY
   
 • Dopady zavedenia odvodového bonusu z pohľadu zamestnávateľa - Richard Sulík, poradca ministerky práce, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
 • Cesta k dokonalosti riadenia spoločnosti vedie cez portálové ERP - Július Rebeťák, riaditeľ, Datalock Žilina
13.30 - 14.45 Pracovný obed
14.45 - 16.30 Panelová diskusia a k budúcnosti slovenkého obchodu
moderuje: Tomáš Krásny, Managing Director, Fessel - GfK Vienna  
 
 • Jozef Horváth, GR sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Martin Dlouhý, generálny riaditeľ, Metro Cash & Carry Slovakia a Makro Cash & Carry ČR
 • František Ťapuš, člen predstavenstva, CBA SK
 • Jozef Debrecký, generálny riaditeľ SR/ČR, Dr.Oetker
 • Juraj Janech, výkonný riaditeľ, BONAVITA Servis
18.30 - 14.00 SPOLOČENSKÝ VEČER, Casino Cafe Reduta

28.4.2006  

9.30 - 11.00 D. OBCHOD V PRAXI
Moderátor: Ľubomír Drahovský, Moderní obchod  
 
 • Budúcnosť európskeho obchodu - Peter Bernert, prezident, EuroCommerce  
 • Nakupovanie v budúcnosti - možno už zajtra? - Ondrej Tunega, generálny riaditeľ, Wincor Nixdorf  
 • Čo môže ponúknuť značka spotrebiteľovi - včera, dnes a zajtra - David Seibert, marketingový riaditeľ, Kofola Group  
 • Vplyv marketingovej komunikácie na zmenu rozhodovania zákazníkov - Richard Jajcay, Client Services Director, CD Ogilvy & Mather
11.00 - 11.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.30 - 13.00 Tematické sekcie A, B
Sekcia A: Marketing na maloobchodnom trhu  

Moderátor: Tomáš Drtina, INCOMA Research  

Témy:  
 • Kľúčové hodnoty pre zákazníka - profil zákazníka
 • Ako budovať vzťahy medzi dodávateľom a obchodným reťazcom
 • Podpora predaja a jeho rôzne formy
 • Privátne značky
 • Trendy nákupného chovania zákazníkov
Účastníci diskusie:  
 • Tadeusz Fraczkowiak, predseda predstavenstva, CBA SK
 • Igor Matušek, obchodný a marketingový riaditeľ, Baliarne obchodu Poprad
 • Vitalij Fomenko, marketingový riaditeľ, EURONICS
 • Michal Micenko, generálny riaditel, Mega&Loman
 • Miloš Slobodník, konateľ spoločnosti, DANUBIA SNACKS
 • Božena Stašenková, prezident, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska  
Sekcia B: Efektívna maloobchodná prevádzka  

Moderátor: Kristína Viestová, Obchodná fakulta EU, Partner sekcie  

Témy:  
 • Logistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Outsourcing
 • Rozvoj alternatívnych distribučných kanálov
Účastníci diskusie:  
 • Kocúrek Vladimír, riaditeľ odboru správy reťazcov, COOP Jednota Slovensko
 • Jarmila Hudáková, Key Account Manager, ARVAL Slovakia
 • Stanislav Baláž, DHL Exel Supply Chain
 • Ján Herda, výkonný riaditeľ, NOV
 • Richard Valo, člen predstavenstva, Domoss Technika
13.00 Ukončenie konferencie a pracovný obed

Organizátor

 • Incoma

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva SR

Spoluorganizátori

 • ZOCR SR
 • SOPK
 • OF
 • SZZV

Generálni partneri

 • Metro
 • Qex

Hlavní partneri

 • ML
 • PMS
 • KON-RAD
 • Datalock

Partneri

 • WANZL SK
 • COOP Jednota Slovensko
 • Trenčianske minerálne vody
 • NAY Elektro
 • EuroMax Slovakia

Mediálni partneri

 • tyzden
 • Gastro
 • Moderni obchod
 • Eurobiznis
 • Euroreport
 • Infoware
 • Slov. vyber
 • IT news
 • Vitalita
 • education
 • konferencie
 • IT system