Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2005

9. ročník medzinárodnej konferencie INTRACO Slovak Retail Summit 2005 zameraný na obchod a marketing sa už tradične konal koncom apríla. Bola to konferencia, ktorá analyzovala stav a trendy v tejto oblasti nielen na slovenskom trhu, ale aj v okolitých krajinách. Dvojdňová konferencia INTRACO Slovak Retail Summit sa stala tradičným špičkovým podujatím pre rýchloobrátkový trh, každoročne vo svojom programe ponúka široké spektrum informácii z oblasti retailu.

Konferencia INTRACO Slovak Retail Summit 2005 bola venovaná hlavným témam:
 • Slovensko v integrovanej Európe
 • Obchod a jeho zákazníci
 • Faktory efektívneho rozvoja trhu
Diskusné fórum bolo zamerané na tému Zákon o ochrane spotrebiteľa a Liberalizácia versus centralizácia, ktoré sa stalo už neoddeliteľnou a žiadanou súčasťou INTRACA a vzájomná diskusia odborníkov bola impulzom pozitívnych zmien podnikateľského prostredia SR.

Na záver tohto dvojdňového podujatia boli už tradične zaradené dva workshopy:
 • Franchising a iné formy kooprerácie
 • Technologický rozvoj obchodu
kde ste mali možnosť zapojiť sa aj Vy do odbornej diskusie a vyjadriť svoj názor a skúsenosti na danú tému.

Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2005
 

termín konania: 26. - 27.4.2005
miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava
 

26.4.2005 

8.30 - 9.30 Registrácia účastníkov konferencie
A. Slovensko v integrovanej Európe  

moderátor: Bohumila Tauchmanová, INCOMA Slovakia  
9.30 - 9.40 Otvorenie a príhovor ministra hospodárstva SR
 • Pavol Rusko, minister hospodárstva SR
9.40 - 9.55 Lisabonská stratégia z pohľadu Slovenska v nadväznosti na pripravované jarné zasadnutie Európskej rady
 • poslanec Národnej Rady SR, člen Výboru NR SR pre európske záležitosti
9.55 - 10.10 Obchod, jeho miesto a budúcnosť v národnom hospodárstve SR
 • Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SR
10.10 - 10.30 Obchod a cestovný ruch v kontexte vstupu Slovenska do Európskej Únie
 • Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR
10.30 - 10.55 Podmienky hospodárskej súťaže v európskych rozmeroch
 • Adrián Ďurček, predseda sekcie obchodu SOPK
10.55 - 11.10 Význam lobbingu a spolupráce s Európskou komisiou. Postup a možnosti EuroCommercu v spolupráci s národnými zväzmi pri ovplyvňovaní tvorby legislatívy na úrovni EU
 •  Mário Müller, Manager Public Affairs&Communications, EuroCommerce
11.10 - 11.30 Prestávka
B. Obchod a jeho zákazníci  

moderátor: Gabriel Točka, TESCO STORES SR  
11.30 - 11.50  Od nápadu cez realizáciu k úspešným výsledkom obchodného partnerstva
 • Miroslava Remenárová, Corporate Affairs Manager, Philip Morris Slovakia s.r.o.
11.50 - 12.10 Kooperácia medzi výrobou a obchodom - efektívnejšia komunikácia so spotrebiteľom
 • Peter Švec, predseda predstavenstva SZZV
 • PR Manager, Heineken Slovensko, a.s.
12.10 - 13.00 Obed
13.30 - 13.50 Technológia budúcnosti s revolučným dopadom na marketing. Elektronický produktový kód a globálna dátová synchronizácia
 • Miroslav Štaffen, riaditeľ, GS1 Slovakia
13.50 - 14.10 Trendy obchodu v nepotravinových kategóriách
 • Pavel Sláma, výkonný riaditeľ, DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Robert Stránský, Director Retail and Technology, GfK Praha
14.10 - 14.40 Prestávka
14.40 - 16.30 C. DISKUSNÉ FÓRUM: Zákon o ochrane spotrebiteľa
moderátor: Dušan Pleško, výkonný riaditeľ, SZZV  
 
 • Liberalizácia versus regulácia.  
moderátor: Ľubomír Drahovský, Moderní obchod
18.00 SPOLOČENSKÝ VEČER
spoločenský večer v Hradnej vinárni bratislavského hradu.  

Pre účastníkov konferencie je zabezpečená kyvadlová doprava hotel Holiday Inn - Hradná vináreň a späť podľa nasledovného harmonogramu:
 • odchod mikrobusu z parkoviska hotela Holiday Inn: cca 17.15 , 17.25, 17.35 hod
 • odchod mikrobusu z hradnej vinárne do hotela Holiday Inn: cca 22.00, 22.30 hod
Odchody mikrobusov budú prispôsobené časovému programu konferencie, o ktorých Vás bude informovať moderátor diskusného fóra a hostesky v informačnom centre.  

27.4.2005 

 D. Faktory efektívneho rozvoja trhu   

moderátor: Martin Dokoupil, INCOMA Consult   
10.00 - 10.20 Ľudský hlas - revolúcia v riadení logistických distribučných skladov? Súčasné európske trendy v logistike
 • Peter Böhm, vedúci oddelenia Pre-Sales, U&SLUNO a.s.
 • Catherine Buzaré, International Sales Director, Aldata Solution S.A. France 
10.20 - 10.40 Logistika v novej Európe. Efektívne riadenia obehu tovaru na maloobchodnom trhu a nové technológie podporujúce Supply Chain Management
 • Twan Steenweg, Business Development Director, Contract logistics-Eastern Europe, EXEL
10.40 - 11.00 Prestávka
11.00 - 11.20 Ako prežiť na trhu vedľa diskontu a hypermarketov
 • Jaroslav Barták, generálny riaditeľ, Rossmann CZ
11.20 - 11.40 Obchod a jeho dodávatelia. Trendy a úloha privátnych značiek
 • Javier Perez de Leza, generálny riaditeľ
 • Makro Cash&Carry ČR s.r.o./Metro Cash&Carry SR
11.40 - 12.00 Trendy marketingu na obchodnom trhu. Dá sa uniknúť z cenovej pasce?
 • Tomáš Krásny, Business Development Manager, Central&Eastern Europe FESSEL-GfK Wien
12.00 - 12.30 Prestávka
12.30 - 13.30 WORKSHOPY
A. Franchising a iné formy kooperácie

moderátor: Antónia Štensová, Ekonomická Univerzita OF  
 
 • Tadeusz Frackowiak, CBA SK
 • Aleš Tulpa, Česká franchisingová associácia
 • Dušan Spusta, Samoška, a.s., člen skupiny Rema 1000
 • František Imrecze, EuroTel Bratislava
B. Technologický rozvoj obchodu

moderátor: Jozef Hubel, Slovenský rozhlas  
 
 • Ladislav Janco, GS1 Slovakia
 • Malcom Bowden, GXS
 • Peter Mravčák, SAP Slovensko
13.30 Obed

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCR SR

Spoluorganizátori

 • SOPK
 • OF
 • SZZV

Generálni partneri

 • Metro
 • Qex
 • COOP Jednota Slovensko
 • PMS

Hlavní partneri

 • ML
 • KON-RAD
 • SAP
 • Visicom

Partneri

 • FotoStar
 • Trenčianske minerálne vody
 • U&Sluno

Mediálni partneri

 • Moderni obchod
 • Slov. vyber
 • Eurobiznis
 • Gastro
 • TVA
 • PC Revue
 • IT news
 • IT system