Slovak Retail Summit 2019 - Miriam Letašiová

Miriam Letašiová


generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky gestoruje agendu  inteligentného priemyslu, lepšej regulácie a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Taktiež zastrešuje agendu inteligentných miest a je presvedčená, že lepší život v našich mestách dosiahneme práve vďaka zmene myslenia a spoločnému dialógu. Zároveň vedie pracovnú skupinu Rady vlády pre podporu exportu a investícií, kde podporuje rozmach proexportnej politiky Slovenska. V tejto oblasti získala skúsenosti už v rokoch 2012 -  2016, kedy pracovala ako vrchná riaditeľka v EXIMBANKA SR. Súčasne popri tom je prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska, kde prepája všetky tri sektory našej spoločnosti a venuje sa aktuálnym otázkam týkajúcich sa  podnikateľského a  spoločenského prostredia na Slovensku, ako aj zosúladenia rodinného a pracovného života.