Slovak Retail Summit 2019 - Martin Mazag

Martin Mazag


pracuje na pozícii Managing Director agentúry PRime time. Venuje  sa tvorbe komunikačných stratégií, koordinovaniu medzinárodných projektov a supervízii kľúčových klientov.  Viac ako 15 rokov bol členom manažmentu a šéfredaktorom Stratégií – jediného odborného periodika o reklame, marketingu a médiách na Slovensku. Je členom mnohých medzinárodných porôt na prestížnych reklamných festivaloch doma aj v zahraničí, bol spoluorganizátorom národnej kreatívnej súťaže Zlatý klinec, suťaže Agentúra roka a ďalsích. Dlhodobo sa venuje spoločenskej zodpovednosti firiem a s nadšením sleduje komunikačné, marketingové a digitálne trendy. Je taktiež predsedom poroty súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra.

 „Najväčšou výzvou súčasnosti je zosúladenie používania nových  technológií a možností komunikácie s etikou“.