Slovak Retail Summit 2019 - Ľubomír Tuchscher

Ľubomír Tuchscher


prišiel do Slovenského združenia pre značkové výrobky v roku 2014 s cieľom transformovať priemyselné združenie výrobcov rýchloobrátkových tovarov na spoľahlivého partnera nielen pre členov, ale aj pre národné autority a partnerov na európskej úrovni. V rámci témy dvojitej kvality sa od roku 2015 podieľa na analýzach priemyslu v tejto oblasti, ako aj na zastupovaní producentov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Je presvedčený, že mnohým sporom by sa predišlo, ak by sa o veciach otvorene hovorilo. Na dialóg sú však potrební dvaja. Je absolventom odboru filozofia a etika na Trnavskej univerzite a viac ako 10 rokov pôsobí v oblasti komunikácie.