Slovak Retail Summit 2019 - Juraj Janech

Juraj Janech


"Robíme svet lepší!“ Juraj Janech bol v  skupine BONAVITA spolutvorca tohto hesla a jeho aktívny realizátor už od založenia slovenskej pobočky v roku 1996. Neustále niečo nové vymýšľa a inovuje. Pre každý ďalší projekt nájde dostatok energie a nadšenia. Je duchovný otec nového projektu CHYTRÝ MACKO, ktorý skupina BONAVITA poskytuje bezplatne na využitie aj ďalším firmám na základe licenčnej zmluvy.
 
„Buď pozitívny separatista - separuj odpad vždy a všade.“