Slovak Retail Summit 2019 - Jaroslav Klein

Jaroslav Klein

 
Denne stretávam ľudí, vlastniacich mobilný telefón, niekedy aj viac, ktorého výkon mnohonásobne prekračuje výkon počítačov, na ktorých sme ešte pred pár rokmi programovali aplikácie pre zákazníkov. A tento skutočný „Personálny počítač“  slúži len na telefonovanie, odoslanie nejakej tej správy či skontrolovanie elektronickej pošty. Využívanie aplikácií typu kalkulačka, kalendár, reminder či plánovač úloh je skôr raritným, než každodenným postupom. Dajme šancu technike stať sa našim každodenným pomocníkom v bežných situáciách života, stáť pri nás v bežných denných úlohách a nezostať len niečím, čo si nosíme vo vrecku, či dokazujeme svoje spoločenské postavenie  alebo len obyčajný image.