Slovak Retail Summit 2019 - Emil Huraj

Emil Huraj


„Svet online a offline sa spojil do jedného virtuálno – skutočného sveta, v ktorom si zákazník vyberá to, čo je pre neho v danom momente najvýhodnejšie.“