Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2016

EUROPEAN RETAIL SUMMIT 2016

20. ročník konferencie o obchode a marketingu
25.-27.4.2016, hotel Double Tree by Hilton, Bratislava
 
"Non aes sed fides"
"Nie kov, ale dôvera"

25.4.2016                                                                                               

14.30 - 16.00 ROUND TABLE - SPOLOĆNE A FÉROVO
Zasadnutie predstaviteľov organizácií zastrešujúcich obchod z krajín Európskej únie
17.00 - 20.00 ČAŠA VÍNA
Networking účastníkov konferencie spríjemní dámske vokálno-inštrumentálne umelecké zoskupenie TRIO IMPRESSION

26.4.2016

7.30 - 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV                                                  
9.00 - 9.15 DVADSAŤ ROKOV SPOLOČNE                                                                                                    
Moderátor: Bohumila Tauchmannová  

Kráčame spoločne už 20 rokov na ceste odborných debát vedúcich k moderného obchodu, ktoré sa týkajú všetkých hráčov na trhu.Tak, ako každá cesta, ani tá naša nebola bez prekážok, ktoré treba prekonávať, aby sme mohli úspešne podnikať a napredovať. Keďže to bola cesta úspešná, vzdajme hold nášmu spoločnému snaženiu a dívajme sa optimisticky do budúcnosti.
„Ako si ustelieš, tak si ľahneš“ (Slovenské ľudové príslovie)
 • Tomáš Krásny, spoluzakladateľ, INCOMA Slovakia
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
9.15 - 10.30 Prednášky: BUDÚCNOSŤ OBCHODU                                                                                                      
Moderátor: Roman Bomboš  

Kam smeruje budúcnosť obchodu? Aká cesta čaká obchod v meniacom sa svete, ktorý je čoraz dynamickejší, sofistikovanejší, prepojenejší,  inovatívnejší? Bude to stačiť na jeho rozvoj, alebo sa musíme zamyslieť hlbšie a vychádzať z podstaty obchodu, jeho hodnôt a vzájomných vzťahov v tomto starobylom odvetví.
 
 • Non aes sed fides
  Vladimír Synek, minister, Ministerstvo šťastia
 • Úloha obchodu v digitálnej spoločnosti a v 4. Industriálnej revolúcii
  Peter Staněk, ekonóm a prognostik, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 25 rokov žijeme technikou
  Peter Zálešák, predseda predstavenstva, NAY Elektrodom
10.30 - 12.00 Diskusné fórum: SPOLOČNE ZA SPRÁVNE OBCHODNÉ PRAKTIKY                        

Moderátor: Zlatica Puškárová  

Obchodné aktivity a ich praktiky sú odpradávna súčasťou fungovania spoločnosti. Ako kultivovať obchodné prostredie v súčasnej dobe, keď je vzťah medzi dodávateľmi a predajcami stále zložitejší? Obmedzovať obchodné vzťahy zákonnými úpravami? Sú riešením, alebo len administratívnou záťažou? Alebo je riešením dobrovoľné nastavenie princípov férovej praxe a samoregulácie? Vedie to k otvorenejšiemu trhu a jednoduchšiemu podnikaniu? Ako udržať konkurenčné prostredie ktoré je prínosom pre spoločnosť a z ktorého plynú výhody pre spotrebiteľa a jeho ochranu? Cieľom diskusie bude dostať sa bližšie k odpovediam, ako pristupovať k riešeniu týchto otázok. Ponechať ich na národných úrovniach, alebo vychádzať z jednotného európskeho riešenia, či nájsť inú vhodnú cestu?

 • GillesMorel, President, Food Drink Europe
 • Ilya Bruggeman, Adviser,InternalMarket, EuroCommerce
 • Zástupca Európskej komisie
 • Ivan Štefanec, europoslanec, Európsky parlament
 • Martin Katriak, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
 • Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
12.00 - 13. 30 PRACOVNÝ OBED
12.00 - 13.00 Tlačová konferencia SPOLOČNE A FÉROVO
13.30 - 15.00 Názory a diskusia "A": CUSTOMER, MOBILE CUSTOMER A OMNICHANNEL RETAILING

Moderátor: Peter Šebo

Spotrebiteľské správanie zákazníkov sa dynamicky mení tak v čase, ako aj v závislosti od jednotlivých regiónov EU. Poznať svojho zákazníka je základným predpokladom úspechu. Fenomén „Mobilného zákazníka“ otvára stále nové obzory v rôznych fázach nakupovania tak pre obchodníkov, dodávateľov, ako aj pre samotných spotrebiteľov. Získavanie digitálnych informácií od zákazníkov má stále väčšiu hodnotu a mení stratégiu obchodu. Rovnako sa pod vplyvom využívania digitálnych technológií mení nákupné správanie spotrebiteľov a formy komunikácie s ním. Takto vzniká vysoko aktívne prostredie s mimoriadne otvoreným potenciálom aj s mnohými, ešte netušenými príležitosťami pre všetkých. Ako využiť tieto príležitosti?

 • Tomáš Braverman, CEO, Heureka Česká a Slovenská republika
 • Tobias Schediwy, General Manager, Regional Lead Consumer Goods & Retail, GfK
 • Tomáš Drtina, General Manager, GfK  pre Slovensko a Českú republiku    
 • Miroslav Lukeš, General Manager, MasterCard pre Slovensko, Rakúsko a Českú republiku
 • Peter Helexa, Riaditeľ obchodu a marketingu, SWAN Mobile
13.30 - 15.00 Názory a diskusia "B": ĽUDSKÉ ZDROJE A OBCHOD
Partner bloku:       partnerbloku
Moderátor: Igor Šulík

Na jednej strane sú mnohé procesy  a činnosti v obchode stále viac zabezpečované modernými technológiami, na druhej strane narastá potreba kvalitných pracovníkov na všetkých pozíciách retailu. Vedieť sa správne rozhodnúť, mať cit pre riadenie vyžaduje nielen vzdelanie, ale aj potrebný cit a skúsenosti. Ako a kde nájsť tých správnych ľudí, ktorí zabezpečia prosperitu spoločnosti . Sú výrazné rozdiely kladené na nároky riadiacich pracovníkov v jednotlivých odvetviach?
 
 • Tomáš Alföldi,General Manager Beauty Care, Henkel Poland
 • Miloš Hrbatý, generálny riaditeľ, Ozeta Group
 • Peter Varmuža, generálny riaditeľ a spolumajiteľ, yeme
 • Ján Šaulič, generálny riaditeľ ČR/SR, RedBull
15.00 - 15.30 Občerstvenie.
15.30 - 16.45 Názory a diskusia "C": OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO, LOGISTIKA A OBCHOD
Moderátor: Juraj Púchlo

Stále dominantnejšou súčasťou podnikateľskej stratégie sa stáva interdisciplinárna veda, ktorou je logistika. Vedie nielen k optimalizácii a úspore nákladov, ale je dôležitým nástrojom na získanie zákazníkov a ich udržanie, pretože mu poskytuje rôzne výhody. Súvisí taktiež aj s obehovým hospodárstvom, ktoré môžeme chápať ako spojenie nevyhnutnosti a príležitosti, podľa toho, z akého uhla pohľadu sa na obehovú ekonomiku budeme pozerať. Súvisí s ňou aj zmena myslenia ľudí, vplyv ďalších inovácií, snaha robiť veci lepšie lacnejšie rýchlejšie jednoduchšie, naplno využívať existujúce technické vybavenie.    Týka sa to celej škály produktov, ako aj čerstvých potravín. Obchod sa musí na tieto zmeny pripraviť.
 
 • Miroslav Štaffen, generálny riaditeľ, GS1 Slovensko
 • Michal Sebíň, generálny riaditeľ, Natur-Pack
 • Libor Ondráček, Business Consulting& Interim Management
 • Slávka Urbanová, programový manager, Nadácia PONTIS, BLF
15.30 - 16.45 Názor a diskusia "D": ZDIEĽANÁ EKONOMIKA, SMART CITIES A OBCHOD
Moderátor: Martina Kirchrathová
 
Aký vplyv na obchod môžeme očakávať od revolučne nastupujúcej ekonomiky zdieľania a jej rýchlo vznikajúcich foriem v mnohých oblastiach každodenného života jednotlivca, mesta, regiónu....? Ako naloží s týmto druhom podnikania spoločnosť, aby sa zachovali spravodlivé podmienky pre podnikanie a konkurencieschopnosť pre všetky formy poskytovaných služieb? Ako sa dotkne obchodu a jeho smerovania budovanie Chytrých miest? Na čo sa máme pripraviť z hľadiska rozvoja rôznychoblastí podnikania? Aká je časová dimenzia týchto procesov?
 
 • Peter Chovanec, prevádzkový manažér, UBER
 • Róbert Chovanculiak, analytik, Institute of economic and socialstudies (INESS)
 • Peter Varmuža, generálny riaditeľ a spolumajiteľ, yeme
 • David Barta, šéfredaktor, Smart City magazine
 • Marcel Lukačka, business director a spolumajiteľ, GO4, Cyklokuriér Švihaj šuhaj, Donášková služba
 • Věra Palkovská, starostka mesta,Třinec
18.00 - 19.00 Raut
19.00 - 23.00 GALAVEČER
HVIEZDY RETAILOVÉHO NEBA
Srdečne Vás pozývame na Galavečer XX. ročníka konferencie
European Retail Summit 2016
26.4.2016 o 19.00
 
S osobitým šarmom Vám predstavia moderátori
Adela Banášová a Roman Bomboš

Hviezdy Retailového neba za rok 2015
 
Merkúrov rád za rok 2015 - 10. ročník
Múza Merkúra za rok 2015 - 6. ročník
MasterCard Obchodník roka 2015 - 3. ročník

Na príjemnom zážitku z večera sa budú podieľať
 TRIO IMPRESSION
dámske vokálno - inštrumentálne trio, husle, priečna flauta, klavír
ARGOLLA
tanečná - svetelná - akrobatická šou
 
21.00 – 23.00  RAUT A NEFORMÁLNE ROZHOVORY

27.4.2016

9.00 - 10.45 Názory a diskusia "E": ZNAČKY VERZUS VLASTNÉ ZNAČKY
Moderátor: Ľubomír Tuchscher

Vlastné značky od svojho nástupu na trh prešli vývojom z mnohých hľadísk a v súčasnosti majú sofistikované prepracované stratégie. Taktiež sa časom menilo ich vnímaniea vzťah zákazníka k nim. Aké sú trendyvývoja podielu maloobchodných značiek k značkovým výrobkom v Európe a prečo? Čo si cení spotrebiteľ na vlastných značkách a čo na značkách? Na základe čoho sa aktuálne rozhoduje pri ich kúpe?
 
 • Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director CZ /SK, GfK
 • Tadeusz Frackowiak, predseda predstavenstva, CBA SK
 • Pavol Uhrín, generálny riaditeľ, Novofruct SK
 • Róbert Slovák, CEO, Respect APP
9.00 - 10.45 Názory a diskusia "F": BUDOVANIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI
Moderátor: Tibor Tabery

Alchýmiou budovania vzťahov so zákazníkmi sa venujú celé interné aj externé odborné tímy. Je dôvera to kľúčové slovo? Alebo treba staviť na novšie ingrediencie ako je spoločenská zodpovednosť? Pomáha budovať lojalitu ponuka ďalších služieb podľa potrieb zákazníka? Alebo stále funguje na zákazníkov najmä cena a kvalita tovaru? O zákazníka sa musí obchod a dodávateľ spoločne snažiť, lebo to je pre nich stále ten najhodnotnejší artikel.
 
 • Tomáš Bezák, PR manažér a tlačový hovorca, LIDL Slovenská republika
 • Jozef Orgonáš, odborný asistent, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Lichter Tamás, CEO, Testbirds
 • Miroslav Švec, neuromarketér, DICIO Marketing
10.45 - 11.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.30 - 13.30 Názory a diskusia "G": RIADENIE KATEGÓRIÍ
Moderátor: Veronika Mišíková

Riadenie kategórií je nástroj, ktorý sa vyvíja a ktorý dokáže pri správnom nastavení zefektívniť predaj a zvýšiť zisk v maloobchode. Ovplyvňuje vzťahy medzi obchodníkom a dodávateľom na základe spolupráce, ktorá je prospešná pre každého z nich, ale ovplyvňuje taktiež architektúru predajnej plochy, nákupné správanie spotrebiteľov. Ako prostredníctvom Category Managementu zabezpečiť rast jednotlivých kategórií, rast obratu a ziskovosti pre oboch partnerov , ktoré vedie k celkovej spokojnosti zákazníka? Aké sú trendy merania výkonnosti riadenia kategórií a využívania dát, ktoré má obchod o zákazníkovi?
 
 • Dušan Nochta, Marketing Manager, Mecom
 • Vladimír Kocúrek, viceprezident, CBA Slovakia
 • Maroš Staruch, Retailer Services Director ČR&SR, Nielsen
 • GuentherJoerg, Owner and MD, InfAction Consulting
11.30 - 13.30 Názory a diskusia "H": KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM
Moderátor: Tomáš Tiefenbach

Boj o zákazníka je stále rôznorodejší a frontové línie jeho získavania sa prekrývajú cez mnohé komunikačné kanály. Spotrebitelia trávia stále viac času vo virtuálnom priestore a preto sa digitálny marketing dostáva stále viac do popredia komunikácie so zákazníkom. Digitálna technológia otvorila nové cesty pre predaj produktov a spôsobila aj to, že zákazník sám vytvára zásadný posun v dynamike digitálneho marketingu. Ako sa bude komunikácia so spotrebiteľom vyvíjať v najbližších rokoch, keďže aj klasické médiá, ako televízia, tlač, rádio a outdoorová reklama sa postupne stávajú digitálnymi? Nemenej dôležitým prvkom oslovenia zákazníka je komunikácia so spotrebiteľom na predajnej ploche a stáva sa čoraz dôležitejším prvkom predaja aj z toho dôvodu, že impulzívny nákup tvorí významný podiel z celkového objemu nákupov. Prináša pôsobenie na zmyslové vnímanie spotrebiteľa prostredníctvom zapájania jeho zmyslov v rôznych kombináciách očakávané výsledky? Čo skutočne funguje a aké sú najnovšie smery vývoja komunikácie v mieste predaja?
 
 • Alexander Bunčák, Digital Specialist Slovakia, RedBull Slovensko
 • Martin Varga, obchodný riaditeľ, MINIT SLOVAKIA
 • Peter Šebo, Founder&CDO, PS:Digital
 • Jakub Čech, CEO, Daren&Curtis
 • Rastislav Brenčič, Founder and CEO, AB Trade Europe
13.30 Pracovný obed

Konferencia bude simultánne tlmočená do anglického jazyka

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR

Záštita

 • MH

Spoluorganizátori

 • PKS
 • SZPZV

Organizátor

 • OF

Gold partner

 • MasterCard
 • Coop Jednota

Generálni partneri

 • Kaufland
 • GS1
 • PMS

Hlavní partneri

 • ML
 • ST. Nicolaus
 • Kon-Rad
 • GFK
 • Imperial Tobacco

Partneri

 • Nay
 • dm
 • Mecom
 • Natur-Pack
 • Teekanne
 • Enjoy
 • Heureka

Mediálni partneri

 • Education
 • Konferencie
 • obchod
 • Instore
 • Tovar&Predaj
 • Retail News
 • Gastro
 • Catmanpeople
 • Zisk
 • Retail magazin
 • Harmonia
 • ESM
 • Bankovnictvi