Slovak Retail Summit 2019 - Andrea Mikulová

Andrea Mikulová


Od roku 2002 pracujem na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, na rôznych pozíciách. Prijatá som bola na odbor podnikateľského prostredia, ktorý v súčasnosti dočasne riadim. Každá moja pozícia, či už referenta, poradcu generálneho riaditeľa, alebo riaditeľa súvisela s podnikateľským prostredím. Nerada veci „šijem horúcou ihlou“ a v oblasti v ktorej pôsobím to ani nie je vhodné. Mám za to, že rozsiahlejšie zmeny si vyžadujú čas, širokú participáciu, hľadanie variantných riešení problémov a z nich výber prijateľného variantu pre prostredie. Mám za to, že každý by mal vedieť čo od regulácie môže očakávať, či už pozitívne alebo negatívne. Aktivitami v oblasti lepšej regulácie, ktoré odbor podnikateľského prostredia robí sa snažíme zaviesť zmenu myslenia a novú kultúru pri tvorbe regulácií.
 
Zodpovedné podnikanie v podmienkach digitalizácie vnímam ako priestor pre novú a jednoduchšiu komunikáciu so štátnou správou, nastavenie transparentnejších a zrozumiteľnejších procesov a podmienok pre podnikanie a v konečnom dôsledku ako uľahčenie života pre všetky zainteresované subjekt – štát, občan, podnikateľ...