Slovak Retail Summit 2019 - Ladislav Csengeri

Ladislav Csengeri


je riaditeľom divízie spotrebiteľského panelu spoločnosti GfK pre Českú republiku a Slovensko, ktorá kontinuálne monitoruje spotrebiteľské správanie domácností. V GfK pôsobí od roku 2007 a špecializuje sa predovšetkým na rýchloobrátkový segment.

Vo svojej práci sa zaoberá konzultačnou činnosťou v rámci  výskumných projektov pre domáce a medzinárodné spoločnosti, do ktorých spadajú výrobcovia, ale aj obchodné reťazce. Je taktiež účastní vo viacerých medzinárodných projektoch v rámci regiónu CEE. Svoje pracovné skúsenosti okrem GfK nadobudol v spoločnostiach Jacob Fleming Group a Takko Fashion.

Študoval na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, vrátane štipendijného štúdia na University of Applied Sciences Osnabrück v Nemecku, so špecializáciou na marketing, výskum trhu a event management.