Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2018

PROGRAM KONFERENCIE

 
SLOVAK RETAIL SUMMIT 2018
 
Medzinárodná konferencia o obchode a marketingu

„SVET OBCHODU POD LUPOU“

 

23.4.2018                                                                                       

13:00 - 14:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
14:00 - 16:30 Nedostatok pracovníkov je nočnou morou nielen v obchode

moderuje: Jozef Orgonáš

Nie je žiadnym tajomstvom, že nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov na určité pozície v obchode je veľmi náročná úloha. V posledných rokoch sa v tejto oblasti angažujú samotní podnikatelia, aby sa zlepšil pomer medzi potrebou a ponukou na trhu práce. Aké sú možnosti riešenia tejto témy v súčasnosti? Aké riešenia prinášajú aktivity v tejto oblasti do budúcnosti? Je riešením doplnenie zamestnancov z tretích krajín? Ak áno, za akých podmienok? Čo sa už v praxi osvedčilo a mohlo by fungovať? Jedno je isté, pokiaľ sa problém nerovnováhy na trhu práce nebude riešiť koncepčne a v spolupráci s praxou, koledujeme si o ešte väčšie problémy.

 • Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ľudovít Hajduk, riaditeľ, Štátny pedagogický ústav
 • Daniela Beráková,  Communication Manager for Paylab, Profesia
 • Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer, GfK Slovakia
 • Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie, Lidl Slovenská republika
 • Barbora Paholková, Supervisor Retail Academy obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Tatiana Mókosová, riaditeľka, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Bratislava
 • Jana Polakovičová, riaditeľka, ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského, Prievidza, Sme šikovní - škôlka zručnosti
 • Peter Beck, Edyamx SE – business developer manager EMEA, Poradca splnomocnenca Vlády ČR pre zamestnanosť
 
16:30 - 20:00 Networking účastníkov konferencie

O pohodu pri nadväzovní kontaktov a neformálnych rozhovorov sa postará hudobné zoskupenie: Paper Moon Trio.


24.4.2018

07:30 – 09:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV                                                                                                 
09:00 - 09:30 Otvorenie a príhovory

moderuje: Roman Bomboš

 • Gabriela Matečná, podpredsedníčka, Vláda Slovenskej republiky a ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Martin Katriak, prezident, Zväz obchodu SR
 • Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií,  Ministerstvo hospodárstva SR
09:35 - 10:05                                  
 • Život, mladosť a sviežosť v retaile     
  Peter Kočalka
  , riaditeľ, Business Cloud

10:05 - 10:35 PRESTÁVKA
10:35 - 11:50 DISKUSNÉ FÓRUM: Napredujeme alebo prešľapujeme na mieste?

moderuje: Slavomír Jurko

Diskusia podnikateľskej verejnosti a zástupcov štátnej správy na stále aktuálnejšie témy, akými sú: potreba znižovania administratívneho zaťaženia podnikateľov, nedostatok pracovníkov nielen v obchode, duálna kvalita výrobkov a vývoj slovenských potravín na pultoch obchodov. 

 • Milan Lapšanský, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Martin Katriak, prezident, Zväz obchodu SR
 • Jana Venhartová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
 • Ľubomír Tuchscher, riaditeľ , Slovenské združenie pre značkové výrobky
 • Ľubomír Drahovský, analytik obchodu, T.E.R.N.O
11:50 - 13:15 NÁZORY A DISKUSIA: Pokrok nezastavíš                    

moderuje: Roman Bomboš

Moc zákazníkov sa stupňuje. Aj preto je obchod pod neustálym spoločenským tlakom, ktorý ho núti napredovať a osvojovať si nové trendy, využívať nové technológie, nakoľko ich zákazník vníma ako zlepšovanie služieb v prospech neho. Poznať horúce trendy, nové témy a ich praktické využitie v obchode je nevyhnutné z hľadiska budúcnosti udržania sa na retailovom trhu. Rozpoznať, ktoré inovácie budú hrať v budúcnosti dôležitú a nevyhnutnú súčasť uspokojenia nárokov spotrebiteľa je kľúčové. Budú kryptomeny a blockchain technológie využívané v blízkej budúcnosti pri bežnom dennom nákupe? Aké ďalšie užitočné novinky vo svete obchodu prináša svet technológií?  

 • Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ pre Slovenskú a Českú republiku, Mastercard Europe
 • Martin Štrba, riaditeľ internetového predaja, martinus.sk
 • Toby Lewis, CEO, Novum Insights
 • Vojtěch Mates, CEO, Mathesio
 • Matej Šulgan, CEO, OPTIO
13:15 - 14:45 PRACOVNÝ OBED, TLAČOVÁ KONFERENCIA
 14:45 - 16:00 NÁZORY A DISKUSIA: Obchod ako príjemná súčasť voľného času

moderuje: Matej Šucha

Retail je miesto stretnutí, zážitkov, komfortu a interakcie so značkami. Prioritou retailu je dosiahnutie spokojnosti u zákazníka. To je pre obchod alfou aj omegou. Dokázať zabezpečiť všestranný servis pre zákazníka je jeho konkurenčnou výhodou. Čo nové vieme nášmu klientovi poskytnúť a aké ďalšie požiadavky zo strany nakupujúcich môžeme očakávať?

 • Peter Pohanka, riaditeľ oddelenia prenájmu maloobchodným priestorov, CBRE
 • Miloš Božek, výkonný riaditeľ, Panta Rhei
 • Jaroslav Klein, CEO, KASO TECHNOLOGIES
16:00 - 17:15 NÁZORY A DISKUSIA: Boj o zákazníka sa stupňuje

moderuje: Ľubomír Tuchscher

Boj o zákazníka je motorom napredovania maloobchodného trhu. Začína sa nápadom, cez jeho realizáciu až po predaj a komunikáciu ohľadom ponúkaného tovaru či služby. Lojalita a dôvera zákazníka sa buduje celé roky, no môže sa naštrbiť, či stratiť veľmi rýchlo. Na čo je slovenský spotrebiteľ citlivý a ako si zachovať jeho priazeň? Jedným z mocných nástrojov v boji o zákazníka sú poznatky z behaviorálnej ekonómie. Ponúkajú nám efektívne návody ako porozumieť podvedomiu a rozhodovaniu zákazníkov. Aký vplyv na nákupné správanie konzumentov majú spotrebiteľské testy? Dá sa na ne spoľahnúť alebo ide skôr o marketingový nástroj, či dokonca o fake news?

 • Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director CZ/SK, GfK
 • Ladislav Čechovič, generálny riaditeľ , MECOM GROUP
 • Róbert Slovák, spoluzakladateľ, Respect APP ; prezident KRAS;  člen Rada pre reklamu                             
 • Jan Tuna, spotrebiteľská relácia,  A DOST!, Česká republika
 • Matej Šucha, Managing Partner, MINDWORX
18:30 - 19:30 RECEPCIA – foyer
19:30 - 23:00 GALAVEČER „NOC VÍŤAZOV“
Hviezdy Retailového neba za rok 2017
 

O umelecký zážitok a skvelú náladu spoločenského večera sa postará
moderátor Slavomír Jurko
Acapella For You
magické predstavenie Dream Dancers
súčasťou ktorého bude vyhlásenie víťazov za rok 2017
Múza Merkúra 2017
Mastercard Obchodník roka za rok 2017
Merkúrov rad za rok 2017

partneri
 
 

25.4.2018

08:00 - 08:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08:30 - 10:00 NÁZORY A DISKUSIA: Sociálne siete, reforma ochrany osobných údajov a jej vplyv na maloobchodný trh

moderuje: Michal Chabada

Môžeme sa dočítať, že GDPR vzniklo kvôli tomu, aby mali ľudia väčšiu dôveru k internetovým službám a digitálnej ekonomike, kde je ochrana údajov mimoriadne dôležitá a nie aby obmedzila napríklad Open Data projekty. Ako ovplyvní táto európska smernica ochrany osobných údajov práve dôkladnejšie poznanie spotrebiteľa? Nezabrzdí dynamiku úspešných projektov šitých na mieru pre nakupujúcich? Aký bude mať vplyv na prácu s dátami a možnosť ich presného zacielenia? Čo to prinesie pre marketing tovarov a služieb a v rámci možností budovania značky na trhu cez sociálne siete? Zatiaľ je táto pripravovaná zmena vnímaná skôr ako prekážka komunikácie a strašiak v podobe astronomických pokút.

 • Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer, GfK Slovakia
 • Milan Kodnár, konateľ,  MIKOTECH
 • Emil Huraj, obchodný a marketingový riaditeľ, NAY
 • Anthony  McGuire, frontier X, formerly Global Partnerships at Facebook
 • Vladimír Cintula, Chief Digital Strategist, RIESENIA.com
10:00 - 10:30 PRESTÁVKA
10:30 - 12:00 NÁZORY A DISKUSIA: Zodpovedné podnikanie posúva dobro naprieč spoločnosťou 

moderuje: Andrej Čatajský

Zodpovedné a férové podnikanie, ktoré integruje potreby spoločnosti do aktivít firmy je pre zabezpečenie úspechu firmy už nevyhnutnosťou. V akom rámci spoločenskej zodpovednosti spoločnosť pôsobí, tak ju hodnotia jej zákazníci, zamestnanci, dodávatelia. Na ktorú oblasť spoločenskej zodpovednosti sa zamerať a prečo? Ekonomickú, odmietania korupcie, ochrany duševného vlastníctva alebo environmentálnu, marketingovú, etickú, zdravotnú, sociálnu? Či zodpovednosť kvalitného a bezpečného produktu tak, aby z nej mal prospech čo najširší okruh ľudí a tiež krajina, v ktorej žijeme.

 • Štefan Pogány, správca a zakladateľ, Nadácia Filantropia
 • Martina Šilhánová, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť  pre ČR/ SR, Nestlé
 • Jaroslav Fotul,  výkonný riaditeľ, Fresh Potraviny, Labaš
 • Ľuboš Mudrák,  obchodný riaditeľ pre ČR/SR, Savencia Formage & Dairy
 • Kristína Čambalová, riaditeľka a majiteľka,  PR agentúra, Kharisma
12:00 - 13:30 NÁZORY A DISKUSIA: Logistika, využite dát a optimalizácia

moderuje: Bohumila Tauchmannová

S logistikou sa čoraz viac spájajú témy, ktoré nie sú len o ekonomike a úspore nákladov, či synergii distribučnej siete, frekvencii, rýchlosti dodávok a ich plánovaní, ale aj o ekológii v spojení s novými alternatívnymi druhmi obalov, novými možnosťami prepravy alebo spolupráce medzi obchodom a výrobou. Čoraz viac zaznievajú témy súvisiace s novými marketingovými možnosťami, zvyšovaním povedomia o značke prostredníctvom obalov a služieb spojených s alternatívnymi miestami na vyzdvihnutie zásielky. S logistikou sa spája aj využívanie big dát nielen v rámci optimalizácie firemných procesov a v prospech zákazníckej spokojnosti, ale aj v súvislosti s implementáciou logistických modelov, ktoré by v minulosti neboli mysliteľné.
 
 • Simona Kijonková, zakladateľ, Zásilkovna
 • Peter Horník, Managing partner, Fulfillment by FHB Group
 • Stanislav Holič, Sales Manager , CHEP SK
 • Andrej Čatajský, managing director, Simplicity consulting
13: 30 - 15:00 PRACOVNÝ OBED

Organizátor

 • Incoma
 • Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Záštita

 • MH SR
 • MP

Spoluorganizátori

 • PKS
 • SZZV
 • PVS
 • OFEUBA

Gold partner

 • Coop Jednota
 • Mastercard
 • Philip Morris

Generálni partneri

 • GS1
 • Stock Slovensko

Hlavní partneri

 • Imperial Tobacco
 • Shopino
 • Konrad
 • GFK
 • Staropramen
 • ML

Partneri

 • Mecom
 • Nay
 • RetaiZoom
 • Bercoff
 • Natur - Pack
 • Tatry Mountain Resorts

Mediálni partneri

 • Instore
 • Retail magazin
 • TAP
 • Retail News
 • Parlamentne listy
 • Konferencie
 • Bankovnictvi
 • CatManPeople
 • Gastro
 • Education
 • Zisk Manazment
 • Mojandroid