Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2017

PROGRAM KONFERENCIE

 
SLOVAK RETAIL SUMMIT 2017
 
Medzinárodná konferencia o obchode a marketingu

"Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky"

Herakleitos z Efezu okolo roku 500 pr.n.l.
 

24.4.2017    

14:00 - 16:30 Speed-dating - F2F meeting                                                                                          
17:00 - 21:00 Networking účastníkov konferencie

25.4.2017

7:30 - 8:30 REGISTÁCIA ÚČASTNÍKOV
Moderátor: Roman Bomboš
8:30 - 9:30 Trendy v obchode                                               
Už stáročia je obchod o tom istom, ale zároveň,  vždy o niečom inom. Je to rovnaký akt výmeny tovaru za peniaze, ale v každej dobe  iný a mení sa už viac ako 2 700 rokov. Obchod je v neustálom pohybe. Veci a javy v ňom fungujú vo vzájomných súvislostiach. Preto je dôležité sledovať „tok rieky“, aby sme do nej vstupovali vždy pripravení.  
 
 • Pavol Konštiak, prezident, ZOCR SR
 • Gabriela Matečná, ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Retail Vision 2020
 • Tomáš Drtina, Managing Director, GfK Slovenská a Česká republika
9:30 - 11:00 DISKUSNÉ FÓRUM - Jednota a boj protikladov                                                                                                      
Moderátor: Slavomír Jurko

Dialektický Zákon jednoty a boja protikladov je podstatou akéhokoľvek javu alebo procesu. Je zdrojom pohybu a vývoja. Keď sú rozpory protikladov veľké, nastal čas na ich zmenu, aby nachádzali vnútornú harmóniu a vyrovnanie celku. Dozrel čas na hľadanie zmeny a harmónie vo viacerých oblastiach spoločných pre všetkých účastníkov trhu.
 
Legislatíva a podnikateľské prostredie
Súčasný stav a hľadanie vhodných foriem podpory domácej produkcie a spoločná celoeurópska legislatíva proti nekalým obchodným praktikám
 
 • Martin Katriak, člen predstavenstva, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Jarmila Halgašová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
 • Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Lucia Gallová, prezidentka, Vidiecka platforma
11:00 - 11:45 PRESTÁVKA
11:45 - 13:30 NÁZORY A DISKUSIA:  Ako zasiahnuť zákazníka v digitálnom veku. Dáta nie sú zaujímavé, ale odpovede z nich áno.
Moderátor: Filip Vítek


Máte k dispozícii veľké množstvo dát? To však ešte nemusí znamenať, že ich viete aj efektívne využívať. Ako získať z dát konkrétne informácie a odpovede, a to najlepšie hneď a v ucelených prehľadoch? Ako zasiahnuť zákazníka v digitálnom veku? Dôležité je, aby sme mu vedeli ponúknuť tie správne informácie podľa toho, v akej fáze nákupného procesu sa nachádza. Fenomén „mobilného zákazníka“ otvára stále nové obzory v procese nakupovania tak pre obchodníkov a dodávateľov, ako aj pre spotrebiteľov. Predpokladom efektívneho využívania Omnichannel Retailingu ako nástroja na zvýšenie spokojnosti zákazníkov je stály kontakt s ním, čo môžeme pretaviť do zvýšenia konkurencieschopnosti a zlepšenia výsledkov podnikania.

 • Richard Walitza, Vice President, Digital & Innovations, Mastercard AT, CZ, SK  
 • Marianna Revallová, CEO, GS1 Slovakia
 • Martina Homoláková, Marketing & Customer Service, 26 house
 • Jaroslav Klein, CEO, KASO TECHNOLOGIES
13:30 - 14:30 PRACOVNÝ OBED
13:30 - 14:15 TLAČOVÁ KONFERENCIA
14:30 - 16:00 NÁZORY A DISKUSIA: Budovanie značky a lojalita zákazníka je cestou ako sa presadiť na trhu
Moderátor: Martin Mazag
 

Budovanie silnej značky a verní zákazníci sú základné kamene, ktoré hýbu retailovým svetom. Byť dobrý a stále lepší je nevyhnutná podmienka úspechu. Akú stratégiou zvoliť, ako sa odlíšiť a dosiahnuť úspech? Odvahou pri experimentovaní, analýzou a znalosťou trhu, naskočením na vlnu záujmu spotrebiteľa, schopnosťou zaplniť medzery na trhu, ochotou spolupracovať, správnym umiestnením predajne, produktovými novinkami, kvalitným personálom, príjemným prostredím, správnou cenou, nastavením vnímania spoločnosti či samotného, produktu a ešte mnohým iným! A ako je to s vernosťou? Dochádza dych cenovej vojne na bojisku o lojalitu  zákazníka? Sú akcie na tovar tým pravým na ceste za jeho vernosťou, alebo skôr cestou do pekla? Čo v súčasnosti funguje a pozitívne vplýva na získanie a udržanie spotrebiteľskej vernosti? Ako je to s investovanými prostriedkami do vernosti, mohli by sme ich využiť aj efektívnejšie, alebo je to celkom inak?

 • Shak Vasiliou, Retailer Services Director, RetailZoom
 • Zuzana Žubor Kágerová, obchodná riaditeľka, M.Ber  
 • Emil Huraj, obchodný a marketingový riaditeľ, NAY a Electro World
 • Roman Pócs, generálny riaditeľ, STOCK Slovensko
16:15 - 17:15 NÁZORY A DISKUSIA: Koniec predavačov v obchode?                                       
Moderátor: Martin Procházka
 
Zmiznú v blízkej budúcnosti z obchodov predavači, nahradia ich stroje a všetko bude automatizované? A ak nie, aký by mal byť predavač budúcnosti? Aké zručnosti bude musieť ovládať a čo si o tom všetkom myslí zákazník? Prieskumy hovoria o potrebe odborníkov v oblasti tovaroznalectva a  zvládnutia zručností v používaní nových technológií. V poslednom čase silnie dopyt aj po opätovnom nájdení osobného kontaktu ktorý  je vo všeobecnosti nedostatkový, čo sa týka predavača a jeho schopnosti komunikovať so zákazníkom nielen na odbornú tému. Kde takých predavačov nájdeme? Budeme musieť priložiť ruku k dielu všetci?
 
 • Luděk Slouka, Product Manager CEE, Mastercard a zástupca spoločnosti Shell
 • Marcel Blaščák, manažér rozvoja organizácie, dm drogeriemarkt
 • Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka, Profesia
 • Dariusz Denicki, Regional Presales Expert Retail, SAP Middle & Eastern Europe
 • Eric Brunelle, Chief Solution Architect, SAP SuccessFactors Germany
18:00 - 23:00 GALAVEČER "HVIEZDY RETAILOVÉHO NEBA"
 • 18:00 - 19:00 Raut vo foyer hotela
 • 19:15 - 21:15 „Noc víťazov“
 • 21:15 - 23:00 Raut a neformálne posedenie
 
"NOC VÍŤAZOV"
Srdečne Vás pozývame na Galavečer XXI. ročníka konferencie
Slovak Retail Summit 2017
25.4.2017 o 19.00 hod.
 
S osobitým humorom vám predstaví počas "Noci víťazov" moderátor
Slavomír Jurko
 

Hviezdy Retailového neba za rok 2016

Merkúrov rad za rok 2016 - 11. ročník
Múza Merkúra za rok 2016 - 7. ročník
Mastercard Obchodník roka 2016 - 4. ročník

Na príjemnom zážitku z večera sa budú podieľať
 
Lucia Kevická, majsterka sveta, freestyle football 2013
Bratislavský chlapčenský zbor
Robo Opatovský

26.4.2017

9:00 - 10:45 NÁZORY A DISKUSIA:  Miesto predaja má byť sexy
Moderátor: Andrea Hinková-Tarová
 
Predajná plocha nie je len číslo v m². Je to vstupný priestor do podvedomia nakupujúcich. Priestor, kde môžeme v danom okamžiku pôsobiť na zákazníka rôznymi faktormi a podporiť mieru impulzívneho nákupu. Takisto je to vhodné miesto na dlhodobú a systematickú komunikáciu, ktorej cieľom je vplyv na vývoj spotrebiteľského správania. A je to aj priestor vhodný na rozvíjanie vzájomnej spolupráce obchodu a dodávateľa s cieľom dosiahnuť spoločné ekonomické a komunikačné výsledky. Aký je vývoj v tejto oblasti a čo najviac letí?
 
 • Peter Kontra, Managing Director, Wiktor Leo Burnett
 • Hana Kamiňská, Marketing Manager, La Lorraine
 • Peter Konečný, Sales Director, QEX
 • Patrik Čanecký, executive manager, LPP Slovakia
9:00 - 10:45 NÁZORY A DISKUSIA: Angažovaní spotrebitelia, hrozba alebo príležitosť?
Moderátor: Ľubomír Tuchscher
 
V médiách sme svedkami viacerých polemík, ktoré sa dotýkajú všetkých účastníkov trhu. Aká je relevancia spotrebiteľských testov? Z čoho sa vychádza pri porovnávaní cien nákupov? Zaujímame sa dostatočne o to, aká metóda bola pri zbere informácií použitá a aká bola metodika spracovania dát v prieskumoch?  Odpovede na tieto a ďalšie otázky sú dôležité práve preto, aby sme mohli správne porozumieť číslam a ich posolstvám. V čase bývalého režimu sa zvyklo konštatovať. Angažovaný hlupák je nebezpečnejší ako triedny nepriateľ. Je dôležité investovať do vzdelávania spotrebiteľa podnikateľskou verejnosťou a komunikovať s ním? Vieme takto predchádzať krízovým situáciám? Ako sa darí obchodu a jeho dodávateľom  vzdelávať občanov  a upozorňovať na dôležité témy z rôznych oblastí? Aké majú s touto problematikou podnikatelia skúsenosti a aké sú a výsledky? Je práve toto cesta budúcnosti?
 
 • Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director CZ/SK, Gfk
 • Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Marián Pavelka, Vice President, Potravinárska komora Slovenska a predseda, AVNM
 • Tibor Schätzel, konateľ, TIERRA VERDE
10:45 - 11:30 PRESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENIE

11:30 - 13:30 NÁZORY A DISKUSIA: Perspektívne formy podnikania v obchode

Moderátor: Jozef Orgonáš
 

Franchising ako  marketingový odbytový systém sa čoraz častejšie považuje za perspektívnejšiu formu podnikania. Štatistika hovorí, že úspešnosť franchisingových formátov v Európe sa odhaduje približne na 80 % a cenený je aj ako silný faktor zamestnanosti. Aké sú dôvody vysokej úspešnosti podnikania pri využívaní tejto formy spolupráce alebo využitia určitých prvkov franchisingu? Nesie v sebe tento systém podnikania aj nevýhody a ak áno, aké to sú? Ktoré ďalšie formy podnikania môžeme pokladať za perspektívne?

 • Jozef Šétaffy, člen predstavenstva, GastroNet a.s., Bratislava
 • Vladimír Kocúrek, viceprezident, CBA Slovkia 
 • Klaus Hammer, konateľ, PSK FOOD Slovakia
 • Ľubomír Drahovský, analytik, T.E.R.N.O.

11:30 - 13:30 NÁZORY A DISKUSIA: Svet obchodu blízkej budúcnosti

Moderátor: Juraj Púchlo
 

Vďaka informačným technológiám vznikajú nové spoločnosti, ktoré menia trendy v obchode. Nastúpi výrazná decentralizácia a anonymné globálne trhovisko v blízkej budúcnosti? Aké možnosti budú ponúkať informačné technológie klasickým retailerom? S týmito novými skutočnosťami držia krok ďalšie odvetvia späté s obchodom. Rozšírená realita v oblasti logistiky sa stáva realitou, výroba sa posúva do personifikovaných polôh. A čo zákazníci, budú sa tomuto tempu vedieť prispôsobiť?

 • Lilijana Remich, konateľka, Lidl Slovenská republika
 • Tibor Hodnič, Regionl Head of Sales, DHL Parcel Slovensko
 • Tomáš Tiefenbach, CEO, LURITY
 • Igor Pavelek, COO/spoluzakladateľ, Pygmalios
13:30 PRACOVNÝ OBED
Konferencia bude simultánne tlmočená do  anglického jazyka
 
Englishversionofthe program - www.retailsummit.sk
*****************************************************************************************************************

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR

Záštita

 • MH
 • MP

Spoluorganizátori

 • PKS
 • SZPZV
 • OF

Gold partner

 • Mastercard
 • GS1
 • COOP

Generálni partneri

 • PMI
 • Kaufland
 • Stock

Hlavní partneri

 • Gfk
 • RetailZoom
 • Konrad
 • ML
 • Imperial Tobacco

Partneri

 • nay
 • dm
 • Bercoff
 • mecom
 • Shopino
 • cba
 • teekanne

Mediálni partneri

 • konferencie
 • instore
 • TaP
 • retailnews
 • catmanpeople
 • zisk
 • retail magazin
 • parlamentne listy
 • bankovnictvi
 • education
 • gastro