Hospitality & Tourism Summit 2018 - Tomáš Sokologorský

 
  • Tomáš Sokologorský, General Manager, Hotel The Grand Vígľaš
Spájanie histórie a tradícií v modernom hoteli ako významný marketingový a predajný nástroj

Každé zariadenie (či už ide o zámok, hotel, penzión alebo reštauráciu) alebo lokalita, kde sa dané zariadenie nachádza má svoju jedinečnú históriu. Je preto veľká škoda ak sa na ňu pri prevádzkovaní zabúda. Cieľom prezentácie je vysvetliť a oboznámiť poslucháčov o tom, ako môže kombinácia histórie, tradície a inovatívneho prístupu prispieť k zvýšeniu tržieb, návštevnosti, konkurencieschopnosti a unikátnosti zariadenia cestovného ruchu na konkrétnych príkladoch.

Postoj k práci: Pri mojej práci sa snažím napĺňať 3 hlavné ciele, ktorými sú spokojní hostia, spokojní majitelia a spokojní zamestnanci. Pokiaľ sú tieto tri ciele čo najviac naplnené, je to veľký predpoklad pre úspešné vedenie hotela. Najväčší dôraz prikladám proklientskému a individuálnemu prístupu, kreativite a tvrdej práci. Rád prijímam nové výzvy v pracovnom aj súkromnom živote. Takisto sa snažím obklopovať pozitívnymi ľuďmi s entuziazmom a zapálením pre niečo, či už je to práca, hobby alebo čokoľvek iné.