Hospitality & Tourism Summit 2018 - Marianna Revallová

 
  • Marianna Revallová, riaditeľka, GS1 Slovakia
Efektívne zásobovanie a spätná vysledovateľnosť tovaru je dôležitou súčasťou každodennej práce vo všetkých oblastiach. Využívanie čiarových kódov v riadení zásob v stravovacích zariadeniach dokáže priniesť rovnakú efektivitu ako v maloobchode. Tak prečo ich nevyužiť?

Osobné krédo: Dôležité je tešiť sa z dobrého a učiť zo zlého.