Hospitality & Tourism Summit 2018 - Juraj Bais


  • Juraj Bais, konateľ, Business for Breakfast Slovakia
Nové možnosti podnikania a rozšírenie služieb zákazníkom

U nás v Business for Breakfast Slovakia veríme, že napriek všetkým technickým vymoženostiam a neustále sa vyvíjajúcim online technológiám, je osobný prístup a kontakt stále najdôležitejší. A to tak v osobnej ako i pracovnej oblasti. Organizujeme podnikateľské stretnutia na báze pracovných raňajok v hoteloch po celom Slovensku a prinášame tak hotelom nových zákazníkov - lokálnych podnikateľov. Tí sa následne - či už sami alebo odporúčaním na ďalšie svoje kontakty - stávajú novými potenciálnymi zákazníkmi, ako im hovoríme - Ambasádormi hotelov. A čo je najpodstatnejšie? Že hotely to nič nestojí.
 
Mám rád citáty. Tieto sú moje obľúbené:
 
  • Stretávanie je začiatok, ísť spolu je pokrok, pracovať spoločne je úspech. (Henry Ford)
  • Verím, že v živote dostanete všetko, čo chcete, ak pomôžete druhým, aby dosiahli to čo chcú. (Zig Ziglar)
 Veľmi sa stotožňujem a obdivujem prácu a život Tomáša Baťu, zaujala ma základná idea, ktorou sa riadil v živote a tou bolo presvedčenie, že vlastným poslaním akéhokoľvek podnikania a obchodu je "služba verejnosti". Toto je pre mňa veľmi príznačné v tejto dobe, keď mnohí podnikatelia túto základnú ideu úplne ignorujú.