Hospitality & Tourism Summit 2018 - Janka Leitnerová

 
  • Janka Leitnerová, CO a manažér odbytu, Poctiví farmári

Farmár ako prirodzený partner HoReCa

Farmárska téma a farmárske potraviny začínajú byť v tejto dobe čím ďalej viac aktuálnejšie a čím ďalej viac ľudí sa začína zaujímať o stravovanie, a to nielen z titulu gastronomickej prípravy, no aj z titulu pôvodu surovín pripravovaných jedál. Z tohto titulu farmárske suroviny a farmári začínajú byť prirodzeným partnerom hotelov, reštaurácií, kaviarní. Farmári sa za týmto cieľom spájajú, vytvárajú si logistiku, distribúciu a ďalšie nástroje, akým je aj farmársky lístok, na podporu farmárskych produktov. Problematike, ako dostať farmárske produkty čo najefektívnejšie od farmárov do reštaurácii, v celom sortimente a v najlepšej cene sa venujeme druhý rok. Na konferencii Hospitality & Tourism Summit 2018 by som chcela predstaviť koncept, ktorý by sme chceli v roku 2018 realizovať, s cieľom zaručenia spokojnosti náročného zákazníka.