Zväz obchodu oceňoval už dvanásty krát

Zväz obchodu oceňoval už dvanásty krát
20.11.2007
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR udeľuje každoročne pri príležitosti Európskeho dňa obchodu a Dňa obchodu SR ocenenia "Za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu".
Slávnostný akt vyhodnotenia sa konal 7.11.2007 v Cafe Reduta, Bratislava, v rámci konferencie INTRACO Special 2007 a III. ročníka Európskeho dňa obchodu. Ocenenia odovzdával osobne prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, pán Pavol Konštiak.

Ocenení za rok 2007:
  • V kategórii "Obchod a cestovný ruch" pán Martin Katriak, podpredseda Predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
  • V kategórii "Obchod a cestovný ruch" pán Stanislav Macko, prezident, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • V kategórii "Obchod a cestovný ruch" pán Philip James Clarke, generálny riaditeľ, Tesco Stores SR
  • V kategórii "Akademická obec" pani profesorka Kristína Viestová, externá spolupracovníčka Katedry marketingu Obchodnej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave
  • V kategórii "Verejný sektor" pani Eva Szabóová, riaditeľka Odboru ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
  • V kategórii "Tlačové a elektronické médiá" Televízia TA3. Ocenenie prevzal generálny riaditeľ televízie, pán Ľubomír Belfi.