Vzdelanie na slovíčko

Vzdelanie na slovíčko
19.01.2006
Bohumila Tauchmannová, riaditeľka, INCOMA Slovakia
Jesenné vzdelávanie...

K letu neodmysliteľne patrí slniečko, dovolenka, pohoda a relax. Nesmieme však zabúdať na dostatok tekutín a pitný režim. Hoci všade, v časopisoch, v televízii, v rádiu, sme stále usmerňovaní a upozorňovaní aký dôležitý je pitný režim pre človeka, často sa nám stáva, že akosi na dôležité veci zabúdame... Často zabúdame napríklad i na to, aká dôležitá je v živote rovnováha. Rovnováha rovná sa vedieť robiť veci s mierou, vedieť si rozdeliť čas na prácu i oddych, vedieť si otvoriť knihu a čítať, vedieť prijímať a selektovať nové informácie a nezabúdať ani na vzdelávanie. A keď v lete relaxujeme, na jeseň príde opäť čas na vzdelávanie...

GASTRO: Na jeseň pripravujete už piaty ročník konferencie Soft Drink Forum 2006. Ako vznikla myšlienka vytvoriť konferenciu venovanú nealko priemyslu?

Bohumila Tauchmannová:
Keď sme pred piatimi rokmi tvorili koncepciu pre novú konferenciu Soft Drink Forum, vedeli sme, že trh nealkoholických nápojov má veľký potenciál a možnosti ako ovplyvniť spotrebiteľa a jeho výber. Za obdobie piatich rokov nastal na trhu nealkoholických nápojov výrazný posun v ponuke. Vďaka inováciám a dynamicky sa rozvíjajúcemu trhu nealkoholických nápojov, majú spotrebitelia možnosť výberu z bohatej ponuky nápojov, ktoré im poskytujú nielen osvieženie, ale i pridané výživové hodnoty. Úlohou konferencie Soft Drink Forum je informovať odbornú verejnosť o vývoji, nových trendoch a pitnom režime, a nemenej dôležitou úlohou je posúvať tieto informácie smerom k spotrebiteľovi. Výrazné postavenie a úlohu v nealkoholickom priemysle zohráva Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, ktorá je odborným garantom konferencie. Výrobcovia v tomto odvetví nesú spoločenskú zodpovednosť, ktorá tkvie vo formovaní ponuky produktov, ktoré pokrývajú potrebu spotrebiteľov s prihliadnutím na zdravý životný štýl a jeho pozitívne ovplyvňovanie. V súčasnosti sú veľmi rozšírené a obľúbené napríklad WELLNESS nápoje, ktoré sa výrobcovia snažia podporovať i komunikačnými aktivitami. Komunikačné aktivity majú za cieľ priblížiť spotrebiteľovi výhody týchto produktov, ich pozitívny vplyv na organizmus a teda dôvody, prečo by ich mali konzumovať. I toto je vzdelávanie. A výsledok? Výsledkom by malo byť, že sám spotrebiteľ bude vedieť odhadnúť a regulovať, čo je pre neho optimálne vzhľadom na vek, zdravotný stav, pracovné a mimopracovné aktivity, a tým ovplyvniť i kvalitu svojho života.

GASTRO: V roku 2005 sa vo vašom portfóliu objavila konferencia FOOD Trends Forum zameraná na potraviny a zdravý životný štýl. Tento rok ste pripravili jej druhý ročník. Má táto konferencia niečo spoločné s konferenciou Soft Drink Forum?

Bohumila Tauchmannová:
Zameraním je konferencia FOOD Trends Forum veľmi blízka konferencii Soft Drink Forum. Ťažisko odborných prezentácií je postavené na trendoch vo výrobe potravín, nových zložkách v potravinách, výživovej hodnote potravín a zdravom životnom štýle. I pri tejto konferencii kladieme spolu s Potravinárskou komorou Slovenska dôraz na to, aby sa informácie dostali až ku konečnému spotrebiteľovi.

GASTRO: Aký je váš osobný postoj k zdravému životnému štýlu? Čo si myslíte o gurmánoch a ich pôžitkárstve?

Bohumila Tauchmannová:
Každý človek by mal byť zodpovedný sám voči sebe a mal by vedieť sám zhodnotiť, čo je pre neho prospešné, čo môže a čo by nemal. A môj osobný postoj ku gurmánstvu? Človek bol obdarovaný piatimi zmyslami a mal by ich využívať na absorbovanie všetkého pozitívneho okolo seba. I pri jedle je dôležité vnímať nielen chuť, ale i zrakom precítiť krásu pripraveného pokrmu a čuchom jeho vôňu. Zmysly by mali prinášať radosť z jedla. Zážitok z prijímania potravy by mal byť estetický, čuchový, a samozrejme chuťový.

GASTRO: Dovolenka na Slovensku alebo v zahraničí? Keby ste si mali vybrať, čo zaváži? Aké prednosti a nedostatky má cestovný ruch a HORECA na Slovensku?

Bohumila Tauchmannová:
Leto je ako stvorené na regeneráciu síl a poriadnu dovolenku. Či na Slovensku alebo pri mori je otázka rozhodnutia. Keďže som zástancom vyváženého spôsobu života, možno to aplikovať aj pri tejto mojej odpovedi. Zvolila by som správny – optimálny mix dovolenky doma a v zahraničí. Niečo ako dobrý miešaný nápoj z exotického ovocia s príchuťou domova. Musí to mať šťavu. To je moja jediná podmienka. Výhoda je aj v tom, že môžete porovnávať a následne aktívne konať. Čo pod tým myslím? Skúsenosťami zo zahraničia možno aktívne ovplyvňovať vývoj cestovného ruchu a HORECA trhu na Slovensku. A práve toto je úlohou vzdelávacích aktivít, akou je i naša konferencia Slovak HORECA Summit. V priebehu 15 rokov sa už i na Slovensku prešlo od slov k činom a mnohé subjekty pochopili, že synergia spolupráce prináša ovocie. Na Slovensku je veľa zaujímavých regiónov, ktoré môžu turistom ponúknuť okrem bohatých prírodných daností krajiny a možností ako tráviť príjemnú dovolenku i bohatú skladbu a úroveň služieb. V posledných rokoch má u nás výrazné postavenie a rozmach napríklad podnikanie v športovo - zábavných centrách so zameraním na vodný svet. Cítiť aj rozvoj vidieckeho turizmu. Podnikatelia sa už nespoliehajú na pomoc štátu, ale sami na seba a určitý podiel na rozvoji majú i financie z EÚ. Cestovný ruch a HORECA sú oblasti, ktoré sa nedajú od seba oddeliť. Navzájom sa ovplyvňujú a kvalita ponuky jednej oblasti priamo súvisí s kvalitou ponuky druhej. Preto i cieľom konferencie Slovak HORECA Summit je zamerať sa na aktuálne a závažné témy, ktoré ovplyvňujú rozvoj v týchto oblastiach.

GASTRO: Nielen jedlom je človek živý...

Bohumila Tauchmannová:
Presne tak. A ja by som to doplnila: "Nielen jedlom je človek živý, ale i vzdelaním.“ Ako som už spomínala, veľmi dôležité sú pre človeka zmysly, ktorými môžeme vnímať veci komplexne. Zmysly neslúžia len na uspokojenie základných fyziologických potrieb, ale tiež na uspokojenie duševných potrieb. V spojitosti so vzdelávaním ide o hľadanie nových rozmerov a informácií, ktoré sa dajú využiť v praxi v prospech správnych rozhodnutí. A preto sa venujeme vzdelávaniu, aby sme mali radosť nielen z jedla, ale aj z poznania!