Spoznajme Kvalitu z našich regiónov

Spoznajme Kvalitu z našich regiónov
06.05.2013
Tlačová správa
3. ročník projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska

Snaha jednotlivých kampaní vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti na podporu makroekonomiky Slovenska Kvalita z našich regiónov, bude v tomto roku zameraná na komunikáciu s občanom s cieľom vysvetľovať mechanizmus tvorby nových pracovných miest. Rôznymi komunikačnými nástrojmi a cielenými kampaňami bude spotrebiteľ upozorňovaný, že nákupným správaním v prospech domácich potravín, priemyselných výrobkov a služieb, vie aj on sám vytvoriť nové pracovné miesta v poľnohospodárstve, výrobe, obchode, službách a tak znížiť nezamestnanosť v našej krajine.

Tlačová správa >>