Spoločne za podporu slovenských výrobkov

Spoločne za podporu slovenských výrobkov
31.07.2013
Projekt Kvalita z našich regiónov má za sebou už tretí ročník mediálnej kampane. Projekt je široko koncipovaný, no prioritou je vysvetliť spotrebiteľom ako funguje ekonomika, prečo je dôležité nakupovať to, čo sa u nás vypestuje a vyrobí. Aby sa sily spojili a súčasťou diania sa mohli naplno stať občania Slovenska, vyniklo občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.

Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV vzniklo z potreby zapojiť občana do hnutia, ktoré vyvolá celospoločenské nadšenie a potrebu pristupovať zodpovedne ku každodenným nákupom. Jeho cieľom je transparentnosť a upevnenie synergie vzájomného snaženia všetkých účastníkov trhu v spoločnom úsilí budovania občianskeho prístupu ku veciam verejným. Cieľom projektu a občianskeho združenia je vzdelávanie nielen spotrebiteľa, ale aj podnikateľov v rezortoch pôdohospodárstva a priemyslu. Založenie občianskeho združenia je ďalší logický krok pozitívnej podpory a rozvíjania cieľov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorý je budovaný na princípe synergie spolupráce.

Ako sa stať členom?
Podľa platných stanov sa členom občianskeho združenia môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho poslaním a cieľmi a má záujem podieľať sa na podpore rozvoja združenia v rámci svojich možností a v duchu cieľov združenia. V prípade fyzických osôb, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo politické presvedčenie a náboženské vyznanie. Každý, kto prejaví záujem, sa môže bezplatne zaregistrovať na web stránke www.kvalitaznasichregionov.sk alebo cez aplikáciu Kvalita z našich regiónov, poprípade zaslať žiadosť o členstvo na adresu OZ KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV, Mišíkova 10, 811 06 Bratislava.

Aktuálne informácie o dianí v rámci projektu Kvalita z našich regiónov a tiež o občianskom združení KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV môžu spotrebitelia i podnikatelia sledovať na web stránke www.kvalitaznasichregionov.sk.