Spoločne a férovo

Spoločne a férovo
05.05.2016
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) v rámci konferencie European Retail Summit 2016 hodnotil spolu so svojimi zahraničnými partnermi fungovanie jednotného európskeho trhu a v tomto kontexte aj vývoj na našom domácom trhu.

Konštatovalo sa, že vlády a politici v európskom rozmere aj na Slovensku často adekvátne nedoceňujú význam obchodu pre celoeurópsku i jednotlivé národné ekonomiky.

Jednotný európsky trh pritom slúži pre viac než 450 miliónov spotrebiteľov, v obchode pôsobí takmer 3,6 milióna firiem, ktoré zamestnávajú spolu takmer 19 miliónov ľudí. Maloobchodný obrat na trhu EÚ dosahuje takmer 3 bilióny eur.

Viac v TLAČOVEJ SPRÁVE >>