Slovak Retail Summit 2013

Slovak Retail Summit 2013
10.06.2013
Prestížne dvojdňové stretnutie obchodníkov, Slovak Retail Summit 2013, sa aj tento rok konalo koncom apríla v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Odborníci sa vo svojich diskusiách zamerali na mnoho oblastí, ktoré ich zamestnávajú a významnou súčasťou bola i téma dopadov nastavenia legislatívy na podnikateľský priestor a ekonomiku SR.

Hlasy odborníkov z viacerých odvetví vysielajú varovné signály, že prílišná regulácia a umelé usmerňovanie vzťahov na trhu nezmyselnými a prehnane tvrdými legislatívnymi úpravami nezlepšujú stav podnikateľského prostredia na Slovensku, skôr naopak, spôsobujú jeho narušenie a nezdravý vývoj. Z diskusie v úvode konferencie vyplynula výzva znížiť mieru regulácie na slovenskom trhu. Diskusie v úvode konferencie sa zúčastnili zástupcovia obchodu, výroby i štátnej správy.
 
Slovak Retail Summit 2013, otvorenie konferencie, Bohumila Tauchmannová, INCOMA Slovakia
1v
 
Slovak Retail Summit 2013, Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
2v
 
Slovak Retail Summit 2013, diskusné fórum Realita Retailu
3v
 
Slovak Retail Summit 2013, diskusné fórum Realita Retailu
4v
 
Slovak Retail Summit 2013, diskusné fórum Realita Retailu, Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
5v

Čo sa dnes v obchode robí dobre a čo zle?

Spoločnosť GfK vypracovala prieskum, v ktorom sa pokúsila zodpovedať tieto i ďalšie otázky. Až 91% ľudí navštívi opakovane obchod kvôli dobrej kvalite. Silnými faktormi pre zákazníka sú i cena a personál. Na otázku, či je ešte priestor na zlepšenie, odpovedalo 76% respondentov konštatovaním, že firmy stále nerobia všetko preto, aby si zákazníka udržali. Príkladom je i reklamačný proces a prístup k reklamácii. Až 56% ľudí označilo reklamačný proces za najväčšiu slabinu. Prieskum priniesol informáciu, že priemerný nákup potravín na Slovensku predstavuje hodnotu cca 8 eur. A čo nakupujú ľudia úplne najradšej? Oblečenie a obuv. Až 15% z opýtaných. Zákazníci majú radi príjemné prekvapenia, ktoré pre nich pripravujú obchodníci počas nákupu. Aj táto skutočnosť bola v prieskume potvrdená. Na prvom mieste je to nečakaný darček, potom nečakane príjemné vystupovanie personálu a v neposlednom rade rýchlosť vybavenia. Horšie je to už s negatívnymi prekvapeniami. Aj tých sa našlo dostatok. Príklady? Zákazník dostal izbu, ktorá bola už obsadená, neochotný personál, čakanie v rade, nevybavenie reklamácie podľa požiadaviek klienta atď. Negatívum vidia zákazníci ďalej v tom, že ich firmy dostatočne nepoznajú. Až 2/3 respondentov má takýto pocit. Vzťah je pre nich príliš technický.
 
Slovak Retail Summit 2013, Martin Mravec, managing director spoločnosti GfK pre Slovensko a Českú republiku.
6v

Nové technológie v obchode
   
Konferencia Slovak Retail Summit 2013 má prinášať nové trendy a inšpirácie do ďalšej práce. Na konferencii preto prirodzene rezonovali témy, ktoré sa venovali novým technológiám v obchode a ich prínosu. Revolúciou v obchode možno nazvať využívanie elektronických cenoviek, ktoré prináša zvýšenie prevádzkovej efektivity maloobchodných operácií. Novým  fenoménom v obchode sa stáva mobilný marketing. Účastníci konferencie mali možnosť dozvedieť sa viac o tom, že mobilný marketing môže byť nástrojom k vyšším predajom, slúži na zber dát a poskytuje marketingový digitálny priestor. Na konferencii boli prezentované i 3 praktické aplikácie pre spotrebiteľov. Rozšírená realita, Kvalita z našich regiónov a Moje karty. Aplikácie sa dajú jednoducho stiahnuť v App Store alebo Google Play. Slúžia obom stranám, obchodníkovi i spotrebiteľovi. „Mobilné aplikácie menia biznis. Spĺňajú požiadavky moderného zákazníka a kopírujú trendy jeho želaní. Obchodník je vždy blízko pri zákazníkovi, komunikácia je on-line, slúžia na posilnenie značky, podporu predaja, reporting atď.,“ uviedla vo svojej prezentácii Bohumila Tauchmannová, managing director, INCOMA Slovakia.

Spoločenský večierok na vlnách Dunaja

Spoločenský večierok je príjemnou súčasťou a tradičným záverom prvého dňa konferencie Slovak Retail Summit. Netradičné nové postupy v obchode, nové technológie, k tomu patrí i netradičné prostredie. Tento rok sa účastníci konferencie ocitli netradične spolu na jednej lodi na brehu Dunaja, v River´s Club na Tyršovom nábreží. Netradične, ale určite symbolicky veľmi zrozumiteľne. Všetci, či už obchodníci alebo výrobcovia, majú spoločný cieľ a tým je spokojnosť zákazníka. Na spoločenskom večierku boli už siedmy rok oceňovaní Merkúrovým rádom tí najlepší z nich. Merkúrov rád je prestížne ocenenie osobností, či organizácií, ktoré udeľuje Zväz obchodu a cestovného ruchu SR pri príležitosti konania tradičnej konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit. Na ocenenie Merkúrov rád môžu byť nominované osobnosti alebo spoločnosti, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie obchodu, ajú podiel na vytváraní vyváženého podnikateľského prostredia, prinášajú nové myšlienky, pozitívny a kreatívny prístup.

Ocenení - Merkúrov rád:
 • Ing. Ján Bilinský, vrchný riaditeľ sekcie obchodu, COOP Jednota Slovensko, s. d.
 • Ing. Zdeněk Juračka, predseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky
 • Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ, Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied
 
Slovak Retail Summit 2013, odovzdávanie ocenení Merkúrov rád
     Ocenení:  tretí zľava Milan Šikula, ďalší v rade Zdeněk Juračka a Ján Bilinský
7v

Tretí ročník súťaže Múza Merkúra

O tom, že kreativita v obchode predáva, asi netreba nikoho presviedčať. Súčasťou spoločenského večera bolo i vyhlásenie víťazov a odovzdávanie ocenení v rámci tretieho ročníka súťaže kreativity Múza Merkúra. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku v roku 2012. Hosťom spoločenského večera bola speváčka a legenda slovenskej pop scény Beáta Dubasová. Spoločenským večerom sprevádzali a príjemnú atmosféru dotvárali moderátori Katka Brychtová a Roman Bomboš. 
 
Ocenenie - Merkúrov rád a Múza Merkúra
8v

Ocenení v súťaži Múza Merkúra

Prvé miesto získali:
 • V kategórii A. Branding predajne -  Podniková predajňa, Baliarne obchodu, a.s. Poprad
 • V kategórii B. Umiestňovanie produktov v mieste predaja – Smädný Mních Radler, kreatívne umiestnenie v mieste predaja, Pivovary Topvar 
 • V kategórii C. Promo aktivity a eventy – Celoplošná kampaň Nicolaus Extra Jemná Vodka „Kulehy na Kulyho“, St. Nicolaus
Druhé miesto získali:
 • V kategórii C. Promo aktivity a eventy – BILLA v Masterchef, BILLA
 • V kategórii E. TOP značka v obchode – Vitakids, nový rad potravín vyvinutých špeciálne pre deti a Vitafit kútiky, TESCO
Tretie miesto získali:
 • V kategórii A. Branding predajne:
           - Nová predajňa  SUPERMARKET Oščadnica, COOP Jednota
           - CENT Supermarket CBA, Príbeh slovenského maloobchodu, CBA
 • V kategórii B. Umiestňovanie produktov v mieste predaja – Red Bull Stratos, REd Bull
 • V kategórii E. TOP značka v obchode – Zimná promo kampaň Hubet de Luxe, Creo/Young & Rubicam
 
Slovak Retail Summit 2013, moderátori večera Katka Brychtová a Roman Bomboš
9v
 
Slovak Retail Summit 2013, hosť večera Beáta Dubasová
10v