Otvorené príležitosti pre obchod

Otvorené príležitosti pre obchod
05.06.2008
Konferencia Slovak Retail Summit o globálnych i lokálnych trendoch.
Na tradičnej medzinárodnej konferencii SLOVAK RETAIL SUMMIT - INTRACO 2008, ktorá sa konala od 17. do 18. apríla t. r. v hoteli Holiday Inn v Bratislave, diskutovali prednášajúci a účastníci i o tom, že obchod sa vyvíja spolu so spotrebiteľom, kopíruje jeho nové hodnoty a prispôsobuje miesta a formy nákupu jeho želaniam. Toto všetko sú otvorené príležitosti pre obchod!

Globálne trendy a ich dopad na slovenský trh

Konferencia Slovak Retail Summit je miestom, kde sa sústreďujú informácie o aktuálnych globálnych a lokálnych trendoch v maloobchode a veľkoobchode. Globálnym trendom maloobchodného trhu a ich dopadom na slovenský trh sa vo svojej prezentácii venoval Tomáš Krásny zo spoločnosti GfK Austria. Trendy sú rozdelené do štyroch základných kategórií, ktoré formujú spotrebiteľské správanie - geografia, životný štýl, fázy života a osobné hodnoty. Štúdia spoločnosti GfK Roper Consulting monitoruje globálne spotrebiteľské trendy a v rámci nich sa identifikovalo 18 kľúčových globálnych spotrebiteľských trendov. Uvedené výsledky sú výstupom 30 - tisíc osobných rozhovorov, ktoré sa každoročne uskutočňujú so spotrebiteľmi na 25 trhoch od roku 1997. V treťom veku globalizácie nastupujú zmeny. Globalizácia už nie je o tom, že západ ovplyvňuje východ, ale aj opačne. Ľudia sú viac otvorení kvalitným produktom bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Čoraz viac produktov a značiek z „rozvíjajúcich“ sa trhov môže konkurovať západným značkám na ich vlastných trhoch.

Slovenský maloobchodný trh patrí k najrozvinutejším na svete

Prognózy pre Slovensko z konca 90. rokov sa naplnili. Extrémne rýchla expanzia moderného obchodu, dramatické zlepšenia na strane ponuky, drastická internacionalizácia a koncentrácia (vyššia než v krajinách V4!), vysoký stupeň kooperácie domácich podnikateľov (COOP, CBA…), rýchle začlenenie sa do nadnárodných štruktúr (EÚ, Schengen, EURO). To všetko sú ukazovatele podporujúce tvrdenie, že slovenský maloobchodný trh možno zaradiť k najrozvinutejším na svete. Slovenský trh sa bude i naďalej dramaticky meniť.

Spotrebiteľ rozhoduje

Spotrebitelia sa čoraz výraznejšie dostávajú do popredia. Vďaka vysokému stupňu zapojenia sa Slovenska do európskej i globálnej ekonomiky, stále viac sa budú uplatňovať globálne trendy. Paralelne s tým však pôsobia národné, regionálne i lokálne špecifiká. Vývoj na strane dopytu ponúkne niekoľko nových vysoko atraktívnych príležitostí k expanzii, ale prináša i niektoré nové riziká. Určite sa oplatí detailne poznať spotrebiteľa a porozumieť jeho potrebám. Ako sa k tejto úlohe stavajú obchodníci? Udrží si obchod doterajší priaznivý trend vývoja vo všetkých jeho ukazovateľoch? Využijú obchodníci ponúkané možnosti odlíšenia sa od konkurencie? V jednom príspevku na konferencii zaznelo, že ak chcú obchodníci dosiahnuť úspech na mimoriadne preplnenom a silne konkurenčnom obchodnom poli, musia sa vrátiť späť ku základným princípom obchodovania - slušnosť, rozmanitosť, poctivosť,
nápaditosť a snaha.

Byť zodpovedným má perspektívu

Spoločenská zodpovednosť v obchode rezonuje stále viac, preto táto téma nemohla chýbať ani na konferencii. Spoločenská zodpovednosť je nový spôsob ako efektívne napĺňať firemné ciele prostredníctvom komplexného prístupu k životnému prostrediu a spoločnosti ako celku. Zákazníci očakávajú od firiem v 21. storočí úctu a záväzky k hodnotám spoločnosti. Z prieskumov vyplýva, že 50 % ľudí si kúpi výrobok, ktorý určitou čiastkou prispieva na verejne prospešné projekty. Najmä ženy, mladí ľudia a VŠ vzdelaní by uvítali i vyššie percento výrobkov spojených s dobrou vecou. Ako zaznelo v prezentácii, uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti je istou formou marketingu, ktorá je spotrebiteľmi
vnímaná a prijímaná vysoko pozitívne. Takáto forma marketingu prináša firmám väčšiu efektivitu ako tradičné formy akými sú napr. zľavy alebo multipacky.

Jana Kuklová
INCOMA Slovakia

Organizátorom konferencie bola spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o.