Obchod v ústrety spotrebiteľovi

Obchod v ústrety spotrebiteľovi
11.11.2014
Tlačová správa

Nová spoločnosť – Nový obchod

je názov 15. ročníka odborného podujatia INTRACO Special 2014. V jeho názve je vyjadrený obsah prednášok, ktoré vnímajú obchod ako odvetvie národného hospodárstva vzbudzujúce rešpekt, ako odvetvie vplývajúce na spoločnosť vo viacerých rovinách. Prednášky sú zamerané na zmeny a perspektívy obchodu, ktoré nás čakajú, na potreby budúceho podnikateľského prostredia, na zmenu štruktúry spotreby vo väzbe na technologické zmeny, na reindustrializáciu a inovácie. Tematicky sa program venuje aj stále výraznejšiemu a viditeľnému vplyvu ženy na obchod, vplyvu na nakupovanie, spotrebu, inovácie a spoločenské dianie. Ďalšie odborné témy sa dotýkajú podstaty podnikania v odvetví obchodu, ktoré je potrebné sledovať. Bez poznania ich smerovania a vývoja by sa nedalo obchodným subjektom dostatočne rýchlo prispôsobiť novým podmienkam a strácali by tak dych voči konkurencii.

Viac v TLAČOVEJ SPRÁVE >>