Majme na očiach zákaz predaja cigariet neplnoletým!

Majme na očiach zákaz predaja cigariet neplnoletým!
01.07.2011
Tlačová správa z konferencie k projektu "Na veku záleží" zo dňa 30.6.2011.

Projekt spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“ je postavený na princípe vzdelávania a partnerskej spolupráce. Zameriava sa na tie časti Zákona o ochrane nefajčiarov, ktoré sa dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

Gestor projektu Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) si uvedomuje, že len systematickou prácou na poli vzdelávania sa dajú dosiahnuť úspechy. Projekt spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“ vstupuje do 13. ročníka svojej existencie s kľúčovým posolstvom „Majme na očiach zákaz predaja cigariet neplnoletým“.

Tlačová konferencia Na veku záleží Tlačová konferencia Na veku záleží


Projekt tak oslovuje a vzdeláva nielen predajcov, ktorých bolo počas pôsobenia projektu vyškolených už vyše 100 000 na celom území Slovenska, ale v posledných rokoch intenzívne komunikuje aj s verejnosťou.

Zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým je téma, ktorá by mala byť stále predmetom celospoločenskej diskusie!

Základné posolstvo projektu „NA VEKU ZÁLEŽÍ“

Projekt sa zameriava na upevnenie povedomia o zákaze predaja cigariet neplnoletým. Napomáha tak praktickému uplatneniu a dodržiavaniu Zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.

Zameriava sa hlavne na:

- § 6 odst. 2,3 „každý kto predáva tabakové výrobky je povinný ich predaj odoprieť osobe mladšej ako 18 rokov“

- § 8 odst. 2 „kto predáva tabakové výrobky je povinný upozorniť verejnosť na zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov oznamom umiestneným na viditeľnom mieste“

- § 11 odst. 1 písmeno c „priestupku sa dopustí ten, kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov“

Ciele projektu „Na veku záleží 2011“
  • Vyškoliť počas roku 2011 viac ako 20 000 pracovníkov obchodu, pracovníkov v HoReCa segmente a nezávislých predajcov tabakových výrobkov prostredníctvom školení, vzdelávacích materiálov a formou eLearningu
  • Vytvoriť komunikačnú kampaň, ktorá upozorní verejnosť na práva a povinnosti predajcov a kupujúcich pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým vyplývajúce zo Zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá bude apelovať na vyspelosť a zodpovednosť občanov v tejto oblasti
  • Motivovať predajcov aby aktívne pristupovali k vzdelávaniu . Vytvoriť mechanizmus súťaže s možnosťou výhry, určenej pre predajcov, zameranej na podporu záujmu o vzdelávanie u predajcov tabakových výrobkov ohľadom Zákona o ochrane nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú zamedzenia dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým
  • Vzdelávať a motivovať plnoletých spotrebiteľov ohľadom Zákona o ochrane nefajčiarov prostredníctvom online vzdelávacej súťaže
  • Získať nových partnerov projektu a snažiť sa o ich aktívny prístup k projektu
Základný pilier úspechu
Projekt „Na veku záleží“ je založený na partnerskom princípe a spoločenskej zodpovednosti a v tom je jeho sila. Každý rok sa projekt komunikačne posúva podľa toho, akú spätnú väzbu dostávajú školitelia z „terénu“. Čo predajcovia vnímajú ako najväčší problém pri predaji tabakových výrobkov v ich každodennej praxi. Okrem predajcov sú našimi partnermi aj orgány štátnej správy a projekt „Na veku záleží“ oslovuje taktiež širokú verejnosť.

Oceňujeme najlepších
ZOCR SR ako gestor projektu „Na veku záleží“ vyhlasuje 2. ročník súťaže „ZODPOVEDNÝ PREDAJCA“, ktorým budú ocenení tí, ktorí sa svojím aktívnym prístupom najviac zaslúžia o napredovanie projektu „Na veku záleží 2011“.

Ocenenia projektu „Na veku záleží“
Pri príležitosti svetového dňa bez tabaku 2010 bol projekt ocenený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS)

„Za prínos v boji proti fajčeniu na Slovensku“

Viackrát bol nominovaný nadáciou Pontis v súťaži „Via bona“ na udelenie tohto prestížneho ocenenia v kategórii „Zodpovedné podnikanie“.

Gestor projektu: Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
Autor projektu: INCOMA Slovakia, s.r.o.
Partneri projektu: AHOLD Retail Slovakia, BILLA, Retail Value Stores - Carrefour,
CBA SK, COOP Jednota Slovensko, GG TABAK, Tesco Stores SR, Kaufland Slovenská republika, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská obchodná inšpekcia
Projekt finančne podporuje spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o.

*************************************************************************************

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte prosím INCOMA Slovakia, s.r.o, Silvia Kubalová, tel. 54418969, 0903774482, e-mail: kubalova@incoma.sk, ww.incoma.sk, www.navekuzalezi.sk