Kvalita z našich regiónov zaujíma spotrebiteľa

Kvalita z našich regiónov zaujíma spotrebiteľa
24.09.2013
Dlhodobé kontinuálne vzdelávanie a skúsenosti vedú slovenských spotrebiteľov k tomu, že stále intenzívnejšie sledujú pôvod krajiny produktov pri každodenných nákupoch. Partneri projektu Kvalita z našich regiónov sú hrdí na to, že sa im spoločnými silami podarilo naštartovať celospoločenský záujem o pôvod tovaru a s ním aj záujem o podporu domácej ekonomiky a rozvoj odvetvia prvovýroby, výroby a ďalších dôležitých oblastí národného hospodárstva.

Jedinečnosť projektu

Vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti zameraný na podporu stability makroekonomiky Slovenska je plný názov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorý je jedinečný v tom, že nielen označuje produkty /food, nonfood/ a služby vyprodukované na domácom trhu, ale zároveň vzdeláva spotrebiteľa. Prostredníctvom kampaní a podpory predaja slovenských produktov, označených ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov, sa postupne dostáva k spotrebiteľovi komplexný pohľad na jednotlivé oblasti, ktoré ovplyvňujú výsledky a výkonnosť makroekonomiky. Občania si začínajú byť vedomí, že svojim cieľavedomým nákupným správaním môžu ovplyvniť ako bude krajina prosperovať v budúcnosti a ako sa to odrazí na kvalite života každého z nás. Aby sa ambiciózne ciele projektu Kvalita z našich regiónov rýchlejšie dosiahli, projekt je založený na spolupráci všetkých zložiek trhu.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU >>