Kvalita z našich regiónov vzdeláva slovenských spotrebiteľov

Kvalita z našich regiónov vzdeláva slovenských spotrebiteľov
18.05.2011
V máji odštartovala kampaň s názvom Kvalita z našich regiónov. Zameriava sa na podporu kúpy domácich výrobkov a edukovanie občanov v oblasti makroekonomiky.


Gestorom projektu je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR a podľa slov jeho prezidenta Pavla Konštiaka, na Slovensku nám chýba vzťah k našim domácim výrobkom a práve preto je takýto projekt veľmi dôležitý. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Generálnymi partnermi sa stali siete (BILLA, COOP Slovensko, TESCO) a slovenskí výrobcovia (HYZA, Milsy, Penam, RIO), ktorým spoločenská zodpovednosť nie je ľahostajná. Zapojenie týchto spoločností je neklamným dôkazom, že na rozdiel od minulosti sa zmýšľanie na túto tému pomaly, ale isto mení.

Je veľmi dôležité, aby sa spotrebiteľ naučil podporovať domáci produkt a pochopil, že v konečnom dôsledku kúpou tohto výrobku, podporí sám seba. A to je nosná myšlienka 1. ročníka Kvality z našich regiónov. Cieľom projektu je vzdelávanie občanov, aby získali základné ekonomické znalosti, ktoré ich budú ovplyvňovať pri nákupe, aby si boli vedomí, že aj oni sami sa môžu podieľať na zlepšovaní kvality života spoločnosti, v ktorej sú súčasťou. Ako ukázali výsledky prieskumu k projektu Kvalita z našich regiónov uskutočneného spoločnosťou GfK Slovakia, slovenský občan chce byť informovaný a vzdelávaný v tejto oblasti. Chce vedieť, kde, kým a z akých surovín bol výrobok vyrobený.

V rámci kampane Kvalita z našich regiónov sú spotrebitelia počas 2 mesiacov (máj-jún) vzdelávaní prostredníctvom billboardov, plagátov, edukatívnych printov, ktoré nájdu nielen v letákoch jednotlivých partnerov, ale aj na internetovej stránke www.kvalitaznasichregionov.sk a cez televízny a rádio spot. Zároveň sa môžu zapojiť do sms súťaže o hodnotné ceny.

Autorka projektu, Ing. Bohumila Tauchmannová, verí, že projekt osloví všetky vekové skupiny obyvateľov a postupne si spotrebitelia uvedomia, že slovenskú kvalitu sa oplatí kupovať nielen preto, že je naozaj kvalitná, ale aj preto, že tým podporujeme našu ekonomiku, trh, výrobu, zamestnanosť a nakoniec aj sami seba.