INTRACO Special 2019 - Archív 2010

Konferencia INTRACO Special 2010 bola špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberala vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Európsky deň obchodu, ktorého význam je v približovaní a uvedomovaní si spojitosti obchodu, výroby a spotrebiteľa v spolupráci so štátnou správou a kontrolnými orgánmi sa stal rovnocennou súčasťou konferencie INTRACO Special, nakoľko obidve podujatia sledujú spoločný cieľ.

INTRACO SPECIAL 2010

termín konania: 9.11. 2010
miesto konania: hotel Holliday Inn, Bratislava

8.00 - 9.00 Registrácia účastníkov
8.15 - 9.00 TLAČOVÁ KONFERENCIA
Moderátor: Roman Bomboš
9.00 - 10.00 OTVORENIE KONFERENCIE A ÚVODNÉ VYSTÚPENIA
 • Bohumila TAUCHMANNOVÁ, členka predstavenstva, ZOCR SR
 • Pavol KONŠTIAK, prezident, Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
 • Reinhardt Freiherr von LEOPRECHTING, prezident, Eurocommerce
 • Martin CHREN, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
10.00 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ ZOCR SR
10.20 - 12.00 DISKUSNÉ FÓRUM: POTRAVINY POD DROBNOHĽADOM
Potravinársky kódex, Zákon o potravinách, skúsenosti z praxe, navrhované riešenia
 
 • Jozef BÍREŠ, ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Gabriel Šimko, zastupujúci vedúci služobného úradu, Úrad verejného zdravotníctva SR
 •  Martin KATRIAK, predseda právnej sekcie, Zväz Obchodu a cestovného ruchu SR
 • Jarmila HALGAŠOVÁ, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
 • Marian DÁVID, riaditeľ obchodu, HYZA
 • Lukáš URBÁNEK, komerčný riaditeľ, Tesco Stores SR
12.00 - 12.30 Prestávka
12.30 - 14.00 DISKUSNÉ FÓRUM: TRANSPARENTNÉ PODIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Nekalé praktiky v podnikaní, nelegálny obchod a jeho príčiny a dôsledky, ochrana duševného vlastníctva, nastavenie podnikateľského prostredia
 • Martin CHREN, štátny tajomník, Ministerstvo hodpodárstva a výstavby SR
 • Nadežda MACHÚTOVÁ, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Darina KYLIÁNOVÁ, predsedníčka úradu, Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Ján TUPÝ, riaditeľ colného odboru, Colné riaditeľstvo SR
 • Milan MUŠKA, výkonný podpredseda, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Peter BENČÚRIK, člen dozornej rady, PALMA Group
 • Pavol KONŠTIAK, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
14.00 - 15.00 Pracovný obed
15.00 - 15.45 TRANSPARENTNÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE OČAMI SPOTREBITEĽA
 • Komunikácia, sex a nakupovanie - Pavel HAPÁK, Managing Director, Strategie
 • Postoj lovákov k falošným výrobkom - Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia
16.00 SLÁVNOSTNÉ POPOLUDNIE "10. Výročie vyhlásenia Európskeho dňa obchodu"
 • Koktail spojený s vystúpením Andrei Zimányovej
 • Predstavenie súťaže KREATIVITA V OBCHODE

  Konferencia bude simultánne tlmočená.

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Spoluorganizátori

 • SOPK
 • PKS
 • SZZV
 • OF

Generálni partneri

 • PMS

Hlavní partneri

 • ML
 • Konrad
 • qex
 • Coop

Partneri

 • NATUR - PACK

Mediálni partneri

 • IT systems
 • euroreport
 • slov. vyber
 • moderni obchod
 • svet baleni
 • gastro
 • tyzden
 • obchod
 • education
 • konferencie