INTRACO Special 2019 - Archív 2007

Konferencia INTRACO Special je špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Európsky deň obchodu, ktorého význam je v približovaní a uvedomovaní si spojitosti obchodu, výroby a spotrebiteľa v spolupráci so štátnou správou a kontrolnými orgánmi sa stal rovnocennou súčasťou konferencie INTRACO Special, nakoľko obidve podujatia sledujú spoločný cieľ.

INTRACO SPECIAL 2007 & Európsky deň obchodu

miesto konania: Café Reduta, Bratislava
termín konania: 7.11.2007

8.30 Tlačová konferencia
8.30 - 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 - 9.30 OTVORENIE KONFERENCIE
 • Dušan Čaplovič, Deputy Prime Minister, Government of the Slovak
 • Ivan Rybárik, Secretary of State, Ministry of Economics of the Slovak Republic
Moderátor: Bohumila Tauchmannová, INCOMA Slovakia
9.30 - 11.00 EURÓPSKY DEŇ OBCHODU
 • Význam legislatívy pre obchod a spotrebiteľa, Verejná správa, obchod, spotrebiteľ-nutnosť, možnosti a výsledky spolupráce - Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Súlad národnej a európskej legislatívy z pohľadu EuroCommerce - Xavier R. Durieu, generálny sekretár, EuroCommerce
 • Skúsenosti obchodníka pri tvorbe a používaní legislatívy v podnikateľskom procese - Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
 • "Dobrá legislatíva" - základný predpoklad úspechu - Peter Varmuža, prevádzkový riaditeľ, Tesco Stores SR
11.00 - 11.20 Prestávka
Moderátor: Roman Bomboš
11.20 - 13.30 OBCHOD A EURO
 • Aktuálne otázky v procese zavádzania euro - Martin Katriak, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
 • Komunikačná stratégia zavedenia eura v Slovenskej republike - Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
 • Eurokonverzia v informačných systémoch nie je len IT projekt - Milan Hán, generálny riaditeľ, SAP Slovensko Diskusia: Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o obchodných reťazcoch, Zákon o zavedení meny euro v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
13.30 - 14.30 Pracovný obed
Moderátor: Roman Bomboš
14.30 - 15.30 CONVENIENCE STORE
 • Obchodný formát, ktorý má budúcnosť Convenience - zákazníkovi v ústrety - Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA Research
 • Multifunkčnosť služieb vytvára úspech - OMV Slovensko
 • Convenience shop-čerpacia stanica alebo smer do budúcnosti? - Tomáš Zanáška, Trade Manger, METRO Cash&Carry Slovakia
15.30 Odovzdanie ocenení: "Za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu v SR"
Kategórie:
 
 • Obchod a cestovný ruch
 • Verejný sektor
 • Akademická obec
 • Média
 • Záverečný prípitok
Konferencia bude simultánne tlmočená.

Organizátor

 • Incoma

Spoluorganizátori

 • ZOCRSR
 • OF
 • szzv

Generálni partneri

 • PMS

Hlavní partneri

 • ML
 • qex
 • konrad

Partneri

 • NATUR - PACK
 • COOP Jednota Slovensko
 • SAP Slovensko
 • OMV Slovensko

Mediálni partneri

 • Eurobiznis
 • TA3
 • euroreport
 • slov. vyber
 • Moderni obchod
 • IT systems
 • gastro
 • IT news
 • Infoware
 • education
 • konferencie