Čaká nás saturácia alebo ďalšia expanzia?

Čaká nás saturácia alebo ďalšia expanzia?
18.12.2006
Túto otázku si kládli rečníci na 7. ročníku medzinárodnej konferencie zameranej na obchod, výrobu a marketing - INTRACO Special 2006.
Siedmy ročník konferencie INTRACO Special 2006 predstavil účastníkom aktuálne témy zamerané na rozvoj maloobchodu a nákupných centier na Slovensku a v okolitých krajinách, hľadanie ciest na stále viac saturovanom trhu, na analýzu možností obchodných formátov, či a ktoré sú schopné ďalej expandovať a ktoré majú tendenciu stagnovať.

Stiahnuť obsah správy: Download