Breakfast Briefing: Cloud Data Warehouse jednoducho

Breakfast Briefing: Cloud Data Warehouse jednoducho
27.03.2019
10.04.2019 / Hotel Lindner / Bratislava  
Adastra Slovensko organizuje Tangible Data Warehouse in Intangible Cloud Breakfast Briefing, na ktorom budú predstavené riešenia spoločností Snowflake a Keebola. Primárnym cieľom stretnutia je ukázať ako je jednoduché mať DWH v cloude.
 

Snowflake je prvý analytický DW vyvinutý pre cloud. Keboola predstavuje infraštruktúru potrebnú pre každodennú prácu s dátami v cloude. ADASTRA ako ich integračný partner poskytne účastníkom podrobné informácie ako jednoducho skombinovať Snowflake a Keebola tak, aby spĺňali špecifické potreby každej spoločnosti. Zároveň sa účastníci zoznámia s podrobnejšími možnosťami a benefitmi nových technológií, akými sú nižšie náklady spojené so škálovateľnosťou, lepšie zákaznícke skúsenosti, a v neposlednom rade rýchlejšie a kvalifikovanejšie obchodné rozhodnutia.
 
Breakfast Briefing je určený pre: DW Analytikov, BI Analytikov, Business Intelligence Konzultantov, IT manažérov, CIOs, Business Architektov, DWH/BI špecialistov, vedúcich tímu ETL, vedúcich tímu riadenia kvality dát a iných dátových špecialistov.

Viac informácií a registrácia >>