INTRACO Special 2019 - Archív 2013

Konferencia INTRACO Special 2013 bola špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberala vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Európsky deň obchodu, ktorého význam je v približovaní a uvedomovaní si spojitosti obchodu, výroby a spotrebiteľa v spolupráci so štátnou správou a kontrolnými orgánmi sa stal rovnocennou súčasťou konferencie INTRACO Special, nakoľko obidve podujatia sledujú spoločný cieľ.

INTRACO SPECIAL 2013

PRIORITY RETAILU
8.15 - 9.00 Registrácia účastníkov

Moderátor: Roman Bomboš

9.00 - 9.50 OTVORENIE KONFERENCIE A PRÍHOVORY POZVANÝCH HOSTÍ
 • Bohumila Tauchmannová, Managing Partner, INCOMA Slovakia a členka predstavenstva ZOCR SR
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Pavol Pavlis, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
   
 • Odovzdávanie ocenení ZOCR SR za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu
 • Vyhlásenie 1. ročníka prestížnej súťaže na Slovensku OBCHODNÍK ROKA
 • Vyhlásenie 4. ročníka súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra
9.50 - 10.30 Úvodné prednášky k diskusnému fóru: SLOVENSKÝ TIGER - INFARKT ALEBO TVRDÝ SPÁNOK?
 • Juraj Karpiš, analytik, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz CEO Barometer
 • Martin Mravec, Managing Director, GfK SK/CZ
10.30 - 12.00 DISKUSNÉ FÓRUM: PRIORITY
Témy diskusného fóra: Moderátorka: Bohumila Tauchmannová
 
 • Oživenie trhu - Aké nástroje na oživenie hospodárskeho rastu a spotreby zo strany štátu by mohli byť využité a za akých podmienok účinné?
 • Podpora predaja - Podpora domáceho trhu má kľúčový význam tak pre ekonomiku štátu, ako aj pre jednotlivé podnikateľské subjekty v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Ako ju vnímajú jednotliví účastníci trhu z pohľadu použitých foriem v praxi?
 • Spoločný nepriateľ - Zamedzenie a boj proti nelegálnemu podnikaniu je prioritou všetkých. Ako je nastavená stratégia dosiahnutia tohto cieľa zo strany štátu? Vieme sa spoločne podieľať na eliminácii stúpajúceho trendu nekalého podnikania?
Pozvaní účastníci diskusného fóra:
 
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Magda Košútová, poslankyňa NRSR, podpredsedníčka výboru NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
 • Andrej Kolesík, poslanec NRSR, člen výboru NRSR pre hospodárske záležitosti
 • Daniel Poturnay, prezident, Potravinárska komora Slovenska
 • Daniel Čech, generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie, Finančné riaditeľstvo SR
 • Juraj Karpiš, analytik, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 
Počas konferencie, v rámci prestávky a obeda bude, spoločnosť NRSYS realizovať krátky prieskum, prostredníctvom dynamického anketového systému, v ktorom máte možnosť vyjadriť svoje názory a pripomienky k Diskusnému fóru Realita Retailu. Výsledky prieskumu odprezentuje v popoludňajšej časti programu Jozef Fiebik zo spoločnosti NRSYS.
12.00 - 12.30 Prestávka
12.30 - 14.00 ODBORNÝ PROGRAM - prednášky
Moderátor: Roman Bomboš

Obchod na stojí v súčasnom období pred mnohými výzvami. Budúcnosť obchodu a jeho dodávateľov sa bude formovať v súčinnosti s trendmi globálnej ekonomiky a regulačnej politiky. Preto bude dôležité hľadať nové modely spolupráce podnikateľov z rôznych odvetví, zabezpečiť si tým lepšie ekonomické výsledky, vernosť zákazníkov a ich dôveru. Bude nevyhnutné hľadať nové príležitosti tak v kamennom ako aj on-line obchode a vytvárať ďalšie hodnoty pre zákazníka. Budovať konkurenčný náskok cestou nových možnosti komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom info - komunikačných technológií. Spojiť virtuálny svet s miestom predaja, a takouto formou osloviť spotrebiteľa s cieľom podporiť predaj. Taktiež bude dôležité nájsť formy ako spoločným úsilím zamedziť nelegálne podnikanie, ktoré je škodlivé pre všetkých.

PODPORA PREDAJA A NOVÉ FORMY KOMUNIKÁCIE

Poďme niečo zažiť!
 • Ľuboš Mudrák, obchodný riaditeľ, Milex NMNV
Spomaľte zákazníka v tejto uponáhľanej dobe!
 • Henrich Sikela, Managing Director, STORE MEDIA
PODPORA PREDAJA A DIGITÁLNY VEK 

Svet za bránou hotovosti
 • Tereza Janková, Marketing Leader Customer Marketing ČR/SR, MasterCard Worldwide
Potraviny domov
 • Katarína Tokárová, e-commerce manager, TESCO STORES SR
14.00 - 15.00 Pracovný obed
14.00 - 14.30 Tlačová konferencia: PRIORITY RETAILU
15.00 - 16.30 PODPORA PREDAJA - SPOTREBITEĽ A KVALITNÝ PERSONÁL
Moderátor: Roman Bomboš

Kvalitná a vzdelaná flexibilná pracovná sila pre Váš úspech
 • Peter Beck, Business developer manager, Trenkwalder
 • Pavol Boroš, Chief of Expert Staffing BU, Trenkwalder
Moderný anketový systém - vyhodnotenie prieskumu Diskusné fórum INTRACA Special 2013
 • Jozef Fiebik, výkonný riaditeľ, NRSYS
Spotrebitelia - najlepší konzultanti retailových spoločností
 • Michal Bláha, Managing Director, Mark BBDO
Čo sa deje pod hladinou? alebo "Ako analýza pokladničných dát pomáha zvyšovať obrat"
 • Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA GfK
Franchising = Záruka vysokých tržieb?
 • Matej Varga, Development Agent, SUBWAY
PODPORA PREDAJA A TRANSPARENTNÉ PODNIKANIE

OMNICHANNEL SALES a TRACEBILITA , nová pridaná hodnota pre spotrebiteľa
 • Radek Hartman, generálny riaditeľ, U& SLUNO
16.45 Ukončenie konferencie

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR

Spoluorganizátori

 • OF
 • PKS
 • SZZV

Generálni partneri

 • Kaufland

Hlavní partneri

 • Coop Jednota
 • Imperial Tobacco
 • ML
 • Konrad
 • qex

Mediálni partneri

 • MasterCard

Partneri

 • NATUR - PACK

Mediálni partneri

 • retailinfoplus
 • instore
 • education
 • konferencie
 • gastro
 • IT Systems
 • zlacnene