Projekt Na veku záleží

Projekt Na veku záleží
30.10.2013
Spolupráca prispieva k úspešnému napĺňaniu cieľov projektu.


Projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží, ktorého gestorom je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR), je postavený na princípe vzdelávania a partnerskej spolupráce mnohých subjektov z rôznych oblastí trhu. Spolupráca sa rozvíja každý rok o ďalšie aktivity, ktoré majú na zreteli napĺňanie dôležitého cieľa: zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov (TV) neplnoletým. Projekt sa zameriava na tie časti Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktoré sa týkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

Čo sme dosiahli a aké máme spoločné ambície

Meniť morálne nastavenie spoločnosti

Zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým je téma, ktorá sa stala aj vďaka projektu Na veku záleží predmetom celospoločenskej diskusie!
Ambíciou projektu je prostredníctvom komunikácie s verejnosťou nastaviť vnímanie spoločnosti tým smerom, že odmietnutie predaja tabakových výrobkov neplnoletým bude všeobecne rešpektovaná spoločenská a morálna norma. Uvedomujeme si, že len dlhoročná a systematická práca prináša plody vo forme vyššieho uvedomenia si dodržiavania morálnych princípov, ktoré napomáhajú formovať budúce generácie v tejto oblasti.

Tlačová správa na stiahnutie TU >>