INTRACO Special 2019 - Archív 2012

Konferencia INTRACO Special 2012 bola špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberala vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Európsky deň obchodu, ktorého význam je v približovaní a uvedomovaní si spojitosti obchodu, výroby a spotrebiteľa v spolupráci so štátnou správou a kontrolnými orgánmi sa stal rovnocennou súčasťou konferencie INTRACO Special, nakoľko obidve podujatia sledujú spoločný cieľ.

INTRACO SPECIAL 2012

KVALITA - ZODPOVEDNOSŤ NÁS VŠETKÝCH
8.15 - 9.00 Registrácia účastníkov
Moderátor: Roman Bomboš
9.00 OTVORENIE KONFERENCIE A PRÍHOVORY POZVANÝCH HOSTÍ
 • Bohumila Tauchmannová, Managing Partner, INCOMA Slovakia
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Dušan Petrík, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Odovzdávanie ocenení ZOCR SR za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu SR
 • Vyhlásenie 3. ročníka súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra 10:00-12:00
10.00 - 12.00 DISKUSNÉ FÓRUM: RENOMÉN DOBY
 • Vplyv nákupného správanie spotrebiteľa na vybrané makroekonomické ukazovatele
  Miroslav Gavura, vedúci Oddelenia prognóz, modelov a analýz medzinárodnej ekonomiky, Národná banka Slovenska
 • Na pulze dňa
  Martin Mravec, Managing Director, GfK SK/CZ
 

Témy diskusného fóra:

 • Označovanie slovenských výrobkov ako fenomén doby
 • Podiel slovenských potravín obchod verzus HoReCa
 • Potravinové kauzy a nástroje na ich zamedzenie
Pozvaní účastníci:
 
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Imrich Csiba, riaditeľ Odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Štefan Adam, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ján Bilinský, vrchný riaditeľ sekcie obchodu, COOP Jednota Slovensko
 • Katarína Fašiangová, Quality Manager, AHOLD Retail Slovakia
 • Daniel Poturnay, prezident, Potravinárska komora Slovenska
 • Bohumír Sabo, riaditeľ, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
 • Ján Horváth, obchodný riaditeľ, Slovenské pramene a žriedla
12.00 - 12.30 Prestávka
12.30 - 13.30 MENŠIE NÁKLADY NA USPOKOJENIE RASTÚCICH POTRIEB ZÁKAZNÍKA. FIKCIA ALEBO REALITA?

Prínosy spolupráce na princípoch ECR pre účastníkov trhu

 • Tomáš Martoch, koordinátor, Česko-Slovenskej ECR Iniciativy PROJEKT VITAKIDS - partnerstvo v prospech detí
 • Miroslav Kepák, komerčný riaditeľ, Tesco Stores SR "ECR pracovná skupina Benchmarking"
 • Markéta Kulhavá, Customer Service Manager, Danone
13.30 - 14.30 Pracovný obed
14.30 - 16.00 Tlačová konferencia: OBCHOD AKTUÁLNE

Ambulantný predaj z rôznych uhlov pohľadu

 • Martin Katriak, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovenska  Podiel značky na poľudštení retailu
 • Emil Huraj, marketingový riaditeľ, NAY Elektrodom
 • Marian Timoracký, Managing Partner, United Consultants Prečo online focus group?
 • Andrej Kičura, General Manager, Marketing & Netforce Sociálne média: príležitosť alebo len príťažlivosť
 • Miroslava Remenárova, Idea Maker & Managing Director, RELATIONS CONSULTING
16.00 Ukončenie konferencie

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR

Spoluorganizátori

 • OF
 • PKS
 • SZZV

Generálni partneri

 • Kaufland

Hlavní partneri

 • Coop
 • PMS
 • ML
 • Konrad
 • Qex

Partneri

 • Tesco
 • Natur - pack

Mediálni partneri

 • Instore
 • Tovar a predaj
 • Euroreport
 • education
 • konferencie
 • gastro
 • IT systems