INTRACO Special 2019 - Archív 2019

PROGRAM KONFERENCIE

 
INTRACO SPECIAL 2019

20. ročník konferencie o obchode a marketingu

OBCHOD AKO TrendSetter
 
8.00 - 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9.00 - 9.15 OTVORENIE KONFERENCIE
moderátor: Roman Bomboš
  
 • Vyhlásenie 10. ročníka súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra 2019
  Bohumila Tauchmannová, riaditeľka, INCOMA Slovakia
9.15 - 11.45 NÁZORY A DISKUSIA - OBCHOD AKO MÉDIUM
Obchod má možnosť svoju silu v oblasti komunikácie využívať nielen v prospech podnikania, ale aj v prospech celej spoločnosti  a to nielen v medziach legislatívneho prostredia, ale aj nad jeho rámec.
 
 • Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Róbert Ochaba, riaditeľ odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Úrad verejného  zdravotníctva SR
 • Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director CZSK, GfK  
 • Tomáš Bezák, hovorca, Lidl Slovenská republika
 • Martin Mazag, Managing Director, Prime time  
11.45 - 12.15 PRESTÁVKA
12.15 - 14.15 NÁZORY A DISKUSIA - OBCHOD AKO TVORCA TRENDOV
V dravom konkurenčnom prostredí obchodného trhu na Slovensku majú obchodníci  jedinečnú príležitosť usmerňovať trendy spotrebiteľského správania, posúvať hranice a smer komunikácie. Svojim prístupom sa obchod môže stať priekopníkom nových, pozitívnych trendov v oblastiach zdravého životného štýlu, formovania pozitívneho správania sa k životnému prostrediu, novým technológiám, ale aj vzťahu k zamestnancom. Zároveň si takto vytvára konkurenčné výhody a obľúbenosť spotrebiteľa.
 
 • Peter Gažo, Head of Digital, Lidl Slovenská republika
 • Alexandra Grgulová, environmentálny špecialista, Naturpack
 • Ľuboš Mudrák, Business Consultant, ISOline
 • Katarína Remiaš, majiteľka, 1st CLASS AGENCY
14.15 - 15.00 PRACOVNÝ OBED
15.00 - 16.00 NETWORKING
 
Miesto konania: BINARIUM, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava
 
Kontakt: INCOMA Slovakia, s.r.o., Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, tel.: 02/54418969,  e-mail: tauchmannova@incoma.sk

www.incoma.sk
 

 

Organizátor

 • Incoma

Gold partner

 • PMI

Odborní garanti

 • SZZV
 • PKS
 • PVS
 • Asociacia
 • EU

Hlavní partneri

 • GFK
 • ML

Partneri

 • Natur-pack
 • Kotva
 • Mattoni
 • Mecom
 • BLF
 • Liptov
 • Isoline

Mediálni partneri

 • Education
 • Gastro
 • Harmonia
 • Zisk
 • Retail magazin
 • Instore
 • Retail news