INTRACO Special 2019 - Archív 2017

PROGRAM KONFERENCIE

 
INTRACO SPECIAL 2017

Nové výzvy nielen pre obchod

 
"Všímať si včas signály premeny spoločnosti je konkurenčnou výhodou nielen v oblasti obchodu."
 
8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 - 9:30 OTVORENIE KONFERENCIE
moderátor: Roman Bomboš
 • Vyhlásenie 5. ročníka súťaže Mastercard Obchodník roka 2017
  Miroslav Lukeš,
  Generálny Riaditeľ, Mastercard pre CZ/SR
   
 • Vyhlásenie 8. ročníka súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra 2017
  Bohumila Tauchmannová,
  Riaditeľka, INCOMA Slovakia
9:30 - 11:00 NÁZORY A DISKUSIA - Neplytvajme! Optimalizácia spotreby ako fenomén budúcnosti
Panelová diskusia a príklady z praxe
 
Každá zmena je príležitosť stať sa lídrom vo svojej oblasti. Preto aj zmena myslenia a správania sa spotrebiteľov z hľadiska trvalej udržateľnosti surovinových zdrojov je pre všetky oblasti podnikania takouto výzvou. Efektívne využívanie zdrojov v jednom systéme, pozitívne ovplyvňuje ich využívanie v ďalších. Preto aj obchod, ako súčasť tohto systému, ho môže pozitívne ovplyvniť.  Keď plytváme surovinami, plytváme aj pôdou, vodou, energiou a ďalšími zdrojmi použitými na jej nespotrebovanú časť. Zníženie odpadu z potravinového a nepotravinového systému tak predstavuje prínos pre životné prostredie a udržateľnosť prijateľného života na Zemi do budúcnosti. Aké sú podmienky zlepšovať tento systém šetrenia zdrojmi na Slovensku? Aké nové riešenia a postupy by bolo treba v tejto oblasti navrhnúť a prijať?
 
 • Spoločnosť 5.0 a fenomén optimalizácie spotreby. (vyžiadaná prednáška) *
  Peter Staněk,
  ekonóm a prognostik, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

Panelová diskusia a príklady z praxe
 • Peter Staněk, ekonóm a prognostik, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Veronika Bush, Manager Government Affairs & CSR, TESCO
 • Katarína Fašiangová, predsedníčka, Slovenská aliancia moderného obchodu
 • Michal Kišša, programový riaditeľ pre zodpovedné podnikanie, Nadácia Pontis
11:00 - 11:30 Prestávka a občerstvenie
11:30 - 13:00 NÁZORY A DISKUSIA - Segmentácia spotrebiteľa,  spoločenská zodpovednosť a rast ekonomiky
Panelová diskusia a príklady z praxe

Aká je prognóza nárastu tej časti spotrebiteľov, generácia „Z“ ktorá je čoraz viac citlivá nielen na svoje potreby, ale aj potreby dôležité z hľadiska národných a globálnych potrieb? Populácia v Európe starne a stále narastá aj význam tzv. „striebornej populácie“. Aké marketingové postupy sa osvedčili pri týchto tak rôznorodých cieľových skupinách spotrebiteľov generácie „BB“ a generácie „Z“. Čo majú spoločné tieto cieľové skupiny, ktoré sú si generačne tak vzdialené? Ako môžeme ovplyvniť správanie spotrebiteľov tak, aby sme posunuli ich hodnotový systém a zároveň vytvorili podmienky pre rast ekonomiky firmy a spoločnosti?
 
 • Aktuálne trendy trhu. Ktoré vydržia a ktoré nemusia mať dlhý život? (prednáška)
  Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer, GfK
Panelová diskusia a príklady z praxe
 • Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer, GfK
 • Marián Repáň, zakladateľ, dobromat.sk
 • Linda Takácsová, sortimentná manažérka, dm drogerie markt
 • Roman Kovács, konateľ, ecoheart
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 15:30 NÁZORY A DISKUSIA - Spotreba ako moderná verzia šťastia? Čo bude obchod predávať? Nové výzvy pre marketingovú komunikáciu.
Panelová diskusia a príklady z praxe

Súčasná psychológia nakupovania vychádza aj z uspokojovania túžby človeka po pocite šťastia, dosiahnutého z vlastnenia určitého tovaru alebo služby. Marketing je masovo orientovaný na  zvyšovanie spotreby práve v mene uspokojenia potrieb a želaní spotrebiteľov. Je teda stále zvyšujúca sa výroba a spotreba tou pravou cestou ku šťastiu, či nie? Ako sa zmení marketingová komunikácia  v súvislosti so zmenami správania sa tej časti spotrebiteľov, ktorí sa snažia zosúladiť dobro prírody a sveta, s dosahovaním ekonomických výsledkov firiem a spoločnosti.
 
 • O obchode so šťastím (prednáška)
  Vladimír Synek, minister, Ministerstvo šťastia
Panelová diskusia a príklady z praxe
 • Vladimír Synek, minister, Ministerstvo šťastia
 • Mária Šimonovičová, sortimentná manažérka, dm drogerie markt
 • Michaela Thomas, Owner and Design Director, Butterflies & Hurricanes
 • Tibor Schätzel, konateľ, TIERRA VERDE
 • Matej Šucha, Managing Partner, MINDWORX
 
* Prezentácia je vyžiadaná organizátorom konferencie.

***********************************************************************************
***********************************************************************************

 

Organizátor

 • Incoma

Generálni partneri

 • Coop
 • Kaufland
 • PM

Odborní garanti

 • SZZV
 • PKS
 • SAMO
 • AVNN
 • PVS
 • EU

Hlavní partneri

 • GFK
 • ML
 • STOCK

Partneri

 • tatry
 • savencia

Mediálni partneri

 • education
 • Catmanpeople
 • Gastro
 • zisk
 • Retail
 • konferencie
 • Bankovnictvi
 • instore
 • retailnews
 • PL