MPR Forum 2017 - Archív 2017

 

PROGRAM KONFERENCIE

 
MPR Forum 2017

Lídri o efektívnej komunikácii

 
"Každé zbytočné slovo, spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ."
                                                                           
Arthur Schopenhauer
 
Dobré vzťahy sú založené, ďalej sa udržiavajú a rozvíjajú na základe dobrej komunikácie. Preto môžeme hovoriť o konkurenčnej výhode, ak firma zvládne takúto alchýmiu komunikácie so svojimi cieľovými skupinami  a správne nakombinuje prvky, ktoré patria do tejto dynamickej oblasti. Nechať sa inšpirovať skúsenosťami lídrov z rôznych odvetví, hľadať odpovede, aké formy komunikácie zvoliť v prostredí, v ktorom narastá počet produktov a značiek, skracuje sa dĺžka životného cyklu produktov, zvyšujú sa nároky zákazníkov na produkt, ktorých je zároveň čoraz ťažšie zaujať a to pri zachovaní všetkých ukazovateľov efektívnosti a právnych aspektov je cieľom MPR Forum 2017.
Moderátor: Slavomír Jurko
9.00 - 10.00 Komunikácia v číslach - trendy a zmeny
Vývoj ekonomiky vyvoláva zmeny na spotrebiteľských trhoch a tým sa mení správanie zákazníkov. Zmena prichádza aj s rastom vzdelanostnej úrovne zákazníkov. Menia ich hodnoty, postoje a snaha o správny výber tovarov a služieb. Pod vplyvom  komunikácie sa mení životný štýl a teda aj nákupné správanie spotrebiteľov. Viditeľné zmeny nastali aj vďaka možnostiam digitálnej  komunikácie. Využívame tieto možnosti  správne a efektívne? Čo o tom hovoria čísla a porovnania?
 
 • Filip Vítek, Headof CRM, mediworx software solutions
 • Ľuboš Sabo, projektový konzultant, VISIBILITY
 • Ján Miklášik, Executive Director, Mega & loman
10.10 - 11.30 Segmentovaný zákazník a marketing
Prerod charakteru  marketingovej komunikácie od masového k individuálnemu je spojený s vývojom trhového prostredia daného priestoru. Spotrebiteľ je viac segmentovaný a chce byť lepšie, podrobnejšie, rýchlejšie informovaný, čo umožňujú stále nové možnosti informačných a komunikačných technológií. S touto presýtenosťou vzniká otázka, ako čeliť problému zvyšovaniu imunity zákazníkov voči reklame a marketingovej komunikácii. Ktoré komunikačné nástroje sú aktuálne najúčinnejšie a osvedčené praxou?
 
 • Tomáš Bezák, vedúci oddelenia komunikácie, LIDL  
 • Milan Pašmík, Chairman of the Board, McCarter
 • Vladimír Janček, marketingový riaditeľ, Slovenský zväz ľadového hokeja
11.30 - 12.00 Prestávka
12.00 - 13.00  Informovaný zákazník a Public relations
Zo všetkých strán sa na nás valia lavíny informácií. Ako v tomto informačnom  smogu zaujať pozornosť, vyvolať emócie, zážitky ľudí či podnety na spontánnu komunikáciu medzi spotrebiteľmi? Prečo je dôležité nesklamať zákazníka polopravdami a zahmlievaním? Budovanie vzťahov s rozhodujúcimi záujmovými skupinami je zdrojom jedinečnej konkurenčnej výhody a práve úprimná komunikácia je základom každého dobrého a pevného vzťahu.
 
 • Martin Gärtner, vedúci úseku reklamy a hovorca, Kaufland Slovenská republika
 • Juraj Bóna, Director of Marketing and Product Management for Consumer Segment, Slovak Telekom a T-Mobile CZ
 • Emil Huraj, obchodný a marketingový riaditeľ, NAY Elektordom a Electro World
13.00 - 14.00 Obed
 14.00 - 15.00 Svet komunikácie a právo
Zo všetkých strán stále silnejšie zaznieva naliehavá potreba správnej komunikácie v súlade s legislatívou a etikou. Táto téma je obzvlášť aktuálna práve pri využívaní komunikácie prostredníctvom sociálnych médií. Ako sa to dá dodržiavať v súčasných podmienkach? Ako právne riešiť komunikáciu prostredníctvom jej nových foriem?
 
 • Peter Štrpka, zakladajúci partner, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA
 • Lukáš Štefánik, právnik, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA

***************************************************************************************
***************************************************************************************
 

Organizátor

 • Incoma

Spoluorganizátori

 • PP

Generálni partneri

 • Kaufland

Partneri

 • Ike

Mediálni partneri

 • Zisk
 • Harmonia
 • Retail
 • Catmanpeople
 • Parlamentne listy