Projekt Na veku záleží

Projekt Na veku záleží
27.06.2013
15 rokov intenzívnej spolupráce (tlačová správa)
Projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží, ktorého gestorom je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR), je postavený na princípe vzdelávania a partnerskej spolupráce. Zameriava sa na tie časti Zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktoré sa týkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

Tlačová správa >>