INTRACO Special 2016

INTRACO Special 2016

Hľadanie nových príležitostí

17. ročník konferencie o obchode a marketingu
26.10.2016
Technopol Bratislava
„Vedieť sa prispôsobiť je vždy výhodou v neúprosnom boji džungle o miesto pod slnkom.“
INTRACO Special 2016
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special je špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

www.intraco-special.sk

Zaujímavosti z minulých ročníkov: