INTRACO Special 2017

INTRACO Special 2017

18. ročník konferencie o obchode a marketingu
2017
Bratislava
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special 2017
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special je špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

www.intraco-special.sk

Zaujímavosti z minulých ročníkov: