Obchod a výroba v službách spotrebiteľa

Obchod a výroba v službách spotrebiteľa
11.01.2007
Spoločenská zodpovednosť obchodu vychádza z etiky podnikania.
Vychádzajúc z toho, že spoločenská zodpovednosť ako taká je v prvom rade spätá s etikou a morálkou, konkrétnu podobu aktivít vedúcich k spoločenskej zodpovednosti treba dosadiť do jednoduchého vzorca:

ČO BY BOLO DOBRÉ ROBIŤ,

ČO NIE JE DOBRÉ ROBIŤ

A

ČO BY SA V ŽIADNOM PRÍPADE ROBIŤ NEMALO.


Stiahnuť obsah správy: Download