Záverečné komuniké

Záverečné komuniké
13.11.2008
Konferencia INTRACO SPECIAL 2008 a EURÓPSKY DEŇ OBCHODU 2008.

Účastníci konferencie INTRACO SPECIAL 2008 a Európskeho dňa obchodu konštatovali, že obchod je na zavedenie Eura pripravený. Posledné technicko-organizačné otázky sú v procese finalizácie a dolaďovania.

Účastníci konferencie s plnou vážnosťou vnímajú obavy spotrebiteľskej verejnosti z možného rastu cien, z dôvodu prechodu na Euro menu.

Pristúpenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu k etickému kódexu a dobrá spolupráca s dodávateľmi v posledných mesiacoch stabilizovali spotrebiteľské ceny a sú v tomto smere zárukou i do budúcnosti.

Považujeme za dôležité vytvárať pozitívnu atmosféru v spoločnosti v čase prechodu na Euro a k tomuto prizývame štátnu a verejnú správu, médiá a ďalšie inštitúcie.

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Ing. František Ťapuš, viceprezident
Ing. Bohumila Tauchmannová, členka predstavenstva