X. ročník INTRACA - názory odborníkov

X. ročník INTRACA - názory odborníkov
15.02.2006
X. ročník medzinárodnej konferencie SLOVAK RETAIL SUMMIT- INTRACO 2006 je dôkazom toho, že toto prestížne podujatie nestráca na aktuálnosti.
Desať rokov v slovenskom obchode nesie so sebou niekoľko významných medzníkov, ktoré zasiahli výrobu, obchod i spotrebiteľa, a boli tiež súčasťou prednášok v rámci konferencií INTRACO. Aký význam predstavuje INTRACO pre slovenský obchod a obchodníkov?

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR:
INTRACO je nielen najdôležitejšou konferenciou obchodníkov, ale aj najdôležitejším stretnutím obchodníkov. V priebehu posledných desať rokov, v období prestavby celého obchodu, v období globalizácie a internacionalizácie, sa stalo najväčším zdrojom formovania orientácie obchodníkov. INTRACO predstavuje dôležitú pôdu, kde sa spolu s predstaviteľmi štátu, zákonodarcami, viedli a neustále vedú diskusie o nových, často neprijateľných, zákonoch a závery z týchto rokovaní veľa krát ovplyvnili formovanie alebo napomohli k zmene zákonov. Význam INTRACA ako vrcholovej konferencie si uvedomuje každý, kto má s obchodom niečo spoločné. Je to diskusné fórum, kde sa riešia problémy a formujú názory. Obchodnícka verejnosť si nevie predstaviť rok bez tejto konferencie.

Jozef Horváth, generálny riaditeľ sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR chápe Slovak Retail Summit - INTRACO ako vrcholovú platformu stretnutia špičkových odborníkov obchodu, miesto výmeny pozitívnych aj negatívnych skúseností z praxe a prezentácie nových trendov v obchode a vysoko hodnotí informačnú hodnotu podujatia. Svojim edukačným prínosom pomáha táto konferencia zvyšovať odbornú úroveň vrcholového a stredného manažmentu v obchode, a tým prispieva k rastu dynamiky rozvoja obchodu. Účasť predstaviteľov štátu, kontrolných orgánov a spotrebiteľských združení v rámci diskusií, zabezpečuje spätnú väzbu pre obchod, vytvára priestor poukázať na javy, ktoré je potrebné riešiť. Takáto interakcia obchod - spotrebiteľ - štátna správa pomáha vytvárať dôveru v partnerský vzťah medzi obchodom a spotrebiteľom.

Adrián Ďurček, predseda, COOP Jednota Slovensko:
INTRACO považujem z pohľadu obchodníkov za najdôležitejšiu konferenciu na Slovensku. Pri súčasnej dynamike rozvoja obchodu a nových trendov je táto konferencia pre nás príležitosťou na získavanie nových informácií a výmenu názorov na jednotlivé javy v obchode z rôznych uhlov pohľadu. Konferencia INTRACO prináša množstvo podnetov pre osobný rast a poznanie každého účastníka. Okrem toho táto konferencia veľmi sympatickým spôsobom vytvára priestor na oficiálne a menej formálne stretnutia účastníkov, vhodné na prediskutovanie otázok, na ktoré nie je v priebehu roka vždy dostatok času.

Dušan Pleško, výkonný riaditeľ, Slovenské združenie pre značkové výrobky:
Konferencia INTRACO je významné a jedinečné podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa systematicky venuje problematike domáceho a zahraničného obchodu. Snahou organizátorov je vychádzať z aktuálnych problémov a potrieb, ktoré rezonujú medzi odbornou verejnosťou. Tým, že prednášatelia sú odborníci z praxe, zo Slovenska, ale i zo zahraničia, hlavným prínosom pre účastníkov je obohatenie o nové poznatky rýchlo sa rozvíjajúceho obchodu a získanie informácií dôležitých pre prax.

Ferdinand Daňo, dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave:
Z pohľadu Obchodnej fakulty je spolupráca pri organizovaní konferencie ako je INTRACO veľkým prínosom. Na jednej strane to posúva fakultu bližšie k praxi, a zároveň ju zviditeľňuje v odbornom priestore. Na druhej strane, poznatky a informácie, ktoré na konferencii odznejú, fakulta využije v pedagogickom procese, a teda aj študenti majú možnosť dozvedieť sa o najnovších trendoch v obchode.